Gå till innehåll

Självförtroende och nya idéer

  • Onsdag, 24 januari 2007

- Inget ämne ar omöjligt i en studiecirkel, säger Placsedes Tawonezvi från Zimbabwe. I cirkeln samlas människor for att lära mer, lyssna, prata och förändra. Det är en metod som verkar fungera oavsett livsvillkor.

Kvinnor som höjer rösten hemma och börjar att delta i beslut, nätverk for nybildade föreningar, ungdomar som dokumenterar arbetare och arbetsplatser. Gatuförsäljare som diskuterar tjuvknep tillsammans, förenklade böcker som fler kan läsa, människor som studerar globaliseringen och deltar på World Social Forum, (WSF). Det är effekter av studiecirklar i Sverige, Sydafrika, Elfenbenskusten, Kenya och Zimbabwe. Erfarenheter och exempel hopades på ABFs första seminarium någonsin på ett världsforum. Temat var folkbildning - studier av och för människor.

Organisationen African Book Development Organisation i Zimbabwe arbetar med att etablera bibliotek, ta fram studiematerial och utbilda cirkelledare. Placsedes Tawonezvi betonade att bildning leder till förändring.
- Det börjar oftast med ett problem. Nar vi träffas och pratar om problemet, skaffar oss mer kunskap och diskuterar, så gör vi det for att hitta en lösning. Vi vill inte bara sitta och snacka!

Flera av deltagarna visade hur kvinnors position stärkts.
- Jag har mig själv som exempel. Tack vare studiecirklarna har vi fått bättre självförtroende. Jag kan stå har och prata inför folk, och det på engelska som inte är mitt första språk, säger Pricilla Hliso.

Hon arbetar med studier på landsbygden i Sydafrika. Till att börja med via ett samarbete där ABF ingår, men i mars i år lanserar de en egen studieorganisation, SASCA (South African Studycircle Association).
- I Sydafrika har bara männen talat i familjen. Nu har kvinnorna börjat höja sina röster och deltar i besluten i familjen.

John Peters Odhiambo representerar den nystartade organisationen NISCOF (Nairobi Informal Sector Confederation). NISCOF organiserar gatuarbetare och man har börjat med massmöten, utbildning och inventering av arbetare. Det visade sig att majoriteten av gatuarbetarna är kvinnor och ungdomar, och att de flesta inte känner till globaliseringens effekter på deras oreglerade verksamhet. Nu har man haft ett första studiecirkelmöte. John berättar att flera kvinnor deltog och att de för första gången kunde prata om vad de vill lära sig, och om olika problem och knep som de tar till for att överleva i sitt yrke.
- Det var positivt, för under massmöten talar männen och kvinnorna lyssnar.

Många engagerade talare delade med sig av sina positiva erfarenheter av folkbildning (popular education på engelska). På grund av brist på ljudanläggning, och som ett bevis på cirkelns fördelar, fick deltagarna sitta i ring i ett enormt plasttalt. Seminariet samlade, förutom medlemmar ur ABFs resegrupp, bland annat lärare, studieansvariga i olika föreningar och förbipasserande som dröjde kvar. Efter inledningen blev de prat i klungor.

Att folkbildning sker där folk finns hade Busi Vananda exempel på. Hon jobbar på Trade Union Library i Sydafrika.
- Vi ville ge arbetare möjlighet att läsa och ha tillgång till information, men de som kom till biblioteket var främst förtroendevalda inom facket. Då tänkte vi: vad gör de som har problem? De går till sin lokala fackförening. Sa boklådorna flyttades dit.
Med hjälp av Internet, efter studier om avtal och löner, har bibliotekarierna börjat föra lönestatistik. Arbetare kommer dit inför fackliga förhandlingar for att se hur löneläget ser ut på olika håll.

Esther Amaizu kommer från organisationen Leo Lagrance Solidarité på Elfenbenskusten. For att iscensatta sin syn på bildning berättar hon om mannen som hade samlat världens kunskap i en kruka. Nar han insåg att han inte kunde ha monopol på kunskap, för att djuren redan visste så mycket, slängde han krukan i backen. Små bitar av kunskap spreds över världen. Därför måste människor samarbeta och samtala om de vill ha mer kunskap än bara en liten bit.
- Vi hjälper ungdomar som startat nya föreningar, så att de överlever. Vi är en paraplyorganisation för dem, och vi får deras samarbete att bli bättre. Efter vår förebild har Leo Lagrance Solidarité bildats i nio andra afrikanske länder för att stärka föreningslivet, berättar Esther Amaizu.

Två representanter for Paolo Freireinstitutet deltog, informerade kort om sin verksamhet och puffade för ett möte om World Educational Forum, (WEF). ABF arrangerade seminariet i samarbete med Palmecenter och Brunnsviks folkhögskola.

__________________
Fotnot:

ABF arrangerar även ett seminarium om sociala rörelser, "Building democracy from below". Läs mer om det på abf.se framöver.


Anna Morin

2007-01-24

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.