Gå till innehåll

"Sociala forum förenar"

  • Onsdag, 25 juli 2007

US Social Forum är ett i raden av regionala, nationella och lokala sociala forum runt om i världen, som alla är knutna till det årliga World Social Forum. Det är första gången som det hållits ett socialt forum av den här storleken i USA, och många hoppas att det ska fungera som en vitamininjektion för det amerikanska civilsamhället.

– Det här är början på något som inte bara kommer att förändra USA, utan hela världen, sade Alice Lovelace, som fungerat som huvudkoordinator för forumet.

Den gemensamma parollen för US Social Forum är densamma som för World Social Forum - "en annan värld är möjlig" - men med tillägget "ett annat USA är nödvändigt". Det visar att det finns en medvetenhet bland amerikanska rörelser om vilken dominerande roll USA har i den globala maktordningen.
– För att vi ska kunna skapa en bättre värld måste vi få en annan regering och ett annat samhälle här i USA, och det är det vi kämpar för, tillade Alice Lovelace.

Forumet samlade omkring 15 000 personer från hela landet. Mobiliseringsprocessen har pågått i mer än två år. Arrangörerna var på ett tidigt stadium måna om att det skulle bli ett verkligt gräsrotsforum, vilket det också blev. Arbetare, fattiga svarta och latinamerikanska immigranter utgjorde en betydande del av deltagarna, samtidigt som rättvisefrågor stod högst upp på dagordningen.

I hundratals seminarier och workshops, vid bokbord och i korridorer, diskuterades alltifrån globala orättvisor till bristerna i det amerikanska sjukförsäkringssystemet. Deltagarna bytte erfarenheter med varandra och diskuterade hur nya samarbeten kan skapas.
– Den stora poängen med forumet är att mötas, och att skapa nya nätverk mellan organisationer och personer som kämpar för samma saker, sade La Shawn Traylor, en av deltagarna.

Ett framträdande tema var orkanen Katrina och situationen i New Orleans efter översvämningen för snart två år sedan.
– Katrina lyfte bort skynket från allt det onda som finns i vårt land: de stora klyftorna, fattigdomen och rasismen. Katastrofen gjorde dessa problem synliga för den breda befolkningen, sade Jerome Scott från Project South.
Återuppbyggnaden efter översvämningen går långsamt. Många pratar numera om ”katastrofen efter katastrofen”, och syftar på de federala och lokala myndigheternas hantering av situationen.

Hälften av New Orleans befolkning har fortfarande inte återvänt. De finns utspridda runt om i USA, och tiotusentals bor fortfarande i husvagnar.
– Folk tror att allt är bra nu, men det är inte sant. Myndigheterna gör ingenting för oss, de verkar snarare motarbeta oss. Det verkar som om de inte vill att vi fattiga svarta ska återvända, sade Stephanie Mingo, som rest till Atlanta för att berätta om situationen i sin hemstad.

Ett flertal seminarier och workshops handlade om rätten till utbildning och om folkbildningens roll i en allt mer orättvis värld. Folkbildningen lyftes fram som ett alternativ till det många gånger otillräckliga och svårtillgängliga amerikanska utbildningssystemet, och i seminariet ”Folkbildning för social förändring” diskuterades erfarenheter från olika delar av världen. I seminariet deltog bland andra en representant från ABF, som berättade om den positiva svenska erfarenheten av folkbildning och studiecirklar, men också om de utmaningar som förenar folkbildningsorganisationer i Sverige och USA: De växande klyftorna, globaliseringens allt större inverkan på våra liv och de konservativa regeringarnas attacker mot fackföreningsrörelsen
– Det ger mig mycket inspiration att veta att folkbildningen kan spela så stor roll och nå så breda grupper som den verkar ha gjort i Sverige, sade Kate Barron, en av deltagarna i seminariet.

I USA är folkbildningen långt ifrån lika utbredd som i Sverige, men den har haft stor betydelse för byggandet av sociala rörelser, däribland medborgarrättsrörelsen. Bland de folkbildningsorganisationer som deltog i forumet syntes den inom medborgarrättsrörelsen smått legendariska organisationen Highlander. De arbetar idag med att försöka bygga broar mellan olika etniska grupper inom den arbetande befolkningen, och med att hjälpa latinamerikanska immigranter att organisera sig.
När Pam McMichael, workshopledare inom Highlander, berättar om deras grundidé påminner det mycket om den svenska studiecirkeln.
– Vi arbetar utifrån idén att alla har något att bidra med, att varje individ har viktiga erfarenheter som kan bilda utgångspunkt för en diskussion. Det är som att baka en paj – alla tar med sig en ingrediens var, och sedan får alla varsin bit av den färdiga pajen, sade hon.

Många seminarier handlade om den amerikanska arbetsmarknaden och om den amerikanska fackföreningsrörelsens allt djupare kris. Bara 7,5 procent av arbetarna inom den privata sektorn är fackligt organiserade, och företag som WalMart portförbjuder fackföreningar. Såväl centralorganisationen AFL-CIO som flera enskilda fackförbund fanns representerade på forumet. De ser US social Forum som en viktig mötesplats.
– Det är ett bra sätt för oss att bredda vår bild av vad som händer i världen. Vi måste fördjupa våra kontakter med andra fackförbund och andra sociala rörelser och utbyta erfarenheter. Forum som det här förenar oss och gör oss starkare, sade Noel Beaslem från det 400 000-hövdade fackförbundet Unite Here.

Nästa US Social Forum arrangeras först 2010. Innan dess är det dock åter dags för World Social Forum i januari 2009, som denna gång är förlagt till Amazonasregionen. Många amerikanska organisationer kommer att delta där. Men innan det tar de flesta amerikanska radikaler sikte på presidentvalet hösten 2008, och många ser forumet som ett startskott i arbetet för en mer progressiv regering.

____________________________________________

Inför WSF i Kenya i januari 2007 ordnade ABF förberedande studiecirklar runt om i landet, och mer än 100 cirkeldeltagare deltog i en gruppresa till WSF. Snart sätter startar vår folkbildningssatsning inför WSF 2009. I september 2008 arrangeras även ett Europeiskt Socialt Forum i Malmö. Redan till hösten kommer ABF att satsa brett på studiecirklar och föreläsningar kring detta. Vill du delta i en studiecirkel? Vill du veta mer? Kontakta då din ABF-avdelning eller projektledare Kent Werne på förbundet, kent.werne(at)abf.se.


Kent Werne

2007-07-25

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.