Gå till innehåll

Koll på plånboken

  • Tisdag, 14 oktober 2008

Livet handlar inte bara om pengar, men tillgången till pengar styr på flera sätt våra liv -vad vi äter, hur vi bor och vad vi kan göra på fritiden. I ABFs studiecirklar på temat "Pengar för livet" kan du analysera din vardagsekonomi och se vad du kan göra för att förbättra den.

I cirkeln börjar du med att kartlägga din privatekonomi. Hur mycket av inkomsten går till hyra och el? Till bil och kollektivtrafik? Till mat och nöjen? Vad är fasta kostnader och vad går det att spara på? Cirkelgruppen diskuterar också hur det borde vara, hur "Det goda livet" borde se ut. Sedan handlar det om att hitta vägar framåt, om att skapa en förändringsplan.

- Många människor konstaterar för sig själva att pengarna inte räcker till. Men detta är ju ett öde som man delar med andra. I en studiecirkel kan man mötas och dela erfarenheter. Dessutom är det kul att åstadkomma en förändring tillsammans, säger Patrik Årman, som skrivit studiematerialet "Pengar för livet - om synen på arbete, lön och lån".

Studieboken är full av information om allt ifrån hur man gör medvetna val som konsument till hur socialförsäkringssystemet, a-kassan och pensionen fungerar. Du får också lära dig mer om lån, skuldsanering, försäkringar och olika former av sparande. Ett kapitel ägnas också åt arbete, arbetslöshet och fackets roll. Cirkeln utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter och hämtar ny kunskap från boken.

Studiecirkeln "Pengar för livet!" är den senaste delen i ABFs uppskattade Hälsoskola. Tidigare har kost, motion och arbetsmiljö stått i centrum, men nu har alltså turen kommit till den ekonomiska situationen. Men visst handlar även denna cirkel en del om hälsa.

- En dålig privatekonomi skapar stress och oro, vilket ger sämre hälsa. Det är också vad vi har i plånboken som ytterst avgör vad vi äter, hur mycket vi kan lägga på hälso- och friskvård och hur ofta vi kan tillåta oss att vara hemma när vi är sjuka, säger Patrik Årman.

"Pengar för livet" skiljer sig från många andra studiematerial om privatekonomi på så sätt att det inte blundar för att den ekonomiska verkligheten ser väldigt olika ut för människor, även i ett välfärdssamhälle. Inkomsten bestäms av om du har arbete eller inte, vilket yrke du har, om du är man eller kvinna och vilken klass du tillhör. Och dina boendekostnader beror i hög grad på var i landet du bor. Dessa faktorer är ofta svåra för den enskilda individen att påverka på egen hand. Det handlar om hinder som är svåra att ta sig över och som begränsar våra möjligheter att skapa det goda livet.

- Vi måste diskutera vilka strukturer som finns och hur man kan påverka dessa. Varje individ är en del av ett större sammanhang. Därför måste förändringen ofta ske på en annan nivå än på individnivån. I flera fall handlar det om att agera tillsammans, säger Patrik Årman.

Därför ger "Pengar för livet" också verktyg att förändra tillsammans på olika nivåer i samhället. Med hjälp av det pedagogiska verktyget "Påverkanstrappan" blir det enklare att se på vilken nivå man måste engagera sig för att uppnå en förändring. Och med hjälp av "Konsekvenstjärnan" blir det möjligt att se konsekvenserna av en åtgärd.

- Det är ett sätt att tänka ett steg längre, att komma bort från kortsiktigt tänkande, säger Patrik Årman.

Cirkeln "Pengar för livet" kan alltså ge kunskap och inspiration att göra det bästa av din lön, men också en kick till att börja engagera dig i en förening, i facket eller politiskt. Passa på att anmäla dig redan idag.

Läs mer om hur du arbetar i studiecirkeln "Pengar för livet" och hitta ABF på din ort, klicka på länkarna nedan.

Kent Werne

2008-10-14

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.