Gå till innehåll

ABFs nya idéprogram blir mer radikalt

  • Tisdag, 25 april 2006

Arbetarnas Bildningsförbund, Sveriges största och äldsta studieförbund, ska bli ännu radikalare. I det nya idéprogrammet Gör en annan värld möjlig” slås fast att en av ABFs utmaningar är att vara tydligare i sin profil som radikal idérörelse och folkbildningsorganisation.

Arbetarnas Bildningsförbund, Sveriges största och äldsta studieförbund, ska bli ännu radikalare. I det nya idéprogrammet Gör en annan värld möjlig” slås fast att en av ABFs utmaningar är att vara tydligare i sin profil som radikal idérörelse och folkbildningsorganisation.

Klyftorna har vuxit i Sverige. Det svenska samhället är ett två-tredjedelssamhälle där en tredjedel halkar efter när det gäller utbildning, arbete och deltagande i samhällslivet. ABFs nya idéprogram tar avstamp i att framtiden är påverkbar och en annan värld är möjlig. Genom att skaffa sig kunskap är det möjligt att förändra världen.

I ett föränderligt samhälls- och arbetsliv är det livslånga lärandet en avgörande jämlikhetsfråga, menar ABFs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Ett exempel på hur ABF söker nya vägar för ett erbjuda möjligheter att folkbilda sig är ABF-skolorna, där deltagarna har möjlighet att studera grundskolan och gymnasieskolans kärnämnen på arbetstid.

– Vi arbetar med att ta fram modeller för det livslånga lärandet för dem ute i arbetslivet. I ABF-skolornas regi får tusentals människor en andra chans att läsa in kärnämnen på arbetstid – en dag i veckan. Många som på det viset kompletterat sin utbildning söker vidare till gymnasium och högskola. Vi vill anpassa utbildningssystemen så att de passar människorna inte tvärtom, säger Elsie Bäcklund Sandberg, ABFs förbundssekreterare.

ABFs nya idéprogram ”Gör en annan värld möjlig” kommer att behandlas på ABFs förbundsstämma på Brunnsvik den 26 april, där alla är välkomna att närvara. Inför förbundsstämman har ABFs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, och ABFs förbundssekreterare, Elsie Bäcklund Sandberg, skrivit debattartikeln Vändning för folkbildningen. Den skulle passa särskilt bra att publiceras den 26 april, samma dag som förbundsstämman öppnar.


Citat ur debattartikeln:

”Efter att i åratal ha kämpat hårt för att hålla näsan över vattenlinjen kan vi tänka mer expansivt. Vi ska verka i hela landet och nå fler människor. Inte minst viktigt är att vi slipper höja deltagaravgifterna och utestänga de sämst ställda från studiecirklar och kulturarrangemang. Detta är en satsning för folkbildningens egen skull, ett sätt att stärka dess kropp och själ. ABF ska finnas där människorna är!

Mellan 70 och 80 miljoner kommer de statliga anslagen att tillföra ABF. Det möjliggör en ungefärlig ökning av antalet studiecirklar med 15 till 20 procent. Omkring 130 000 fler får möjlighet att lära sig engelska, måleri eller gå en facklig kurs.”

2006-04-25

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.