Gå till innehåll

Ordfront tar över aktieinnehavet i En bok för alla

  • Onsdag, 18 mars 2009

Idag har studieförbunden Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sålt sina aktier i En bok för alla AB (EBFA) till Föreningen Ordfront. Därmed garanteras en fortsatt förlagsverksamhet.

För ABF och SV är det av största vikt att även fortsatt främja arbetet med att säkerställa att läsfrämjande åtgärder för barn och vuxna prioriteras.

- Skälet för oss är att säkra fortlevnaden av En bok för alla, säger Annika Nilsson, ABFs förbundssekreterare. Förändringen medför att en kompetent ägare med erfarenhet av att driva förlag tryggar framtiden för EBFA. Vi får samtidigt möjlighet att koncentrera oss på det vi är bra på med, nämligen läsfrämjande arbete inom folkbildningens ram.

- Vi vet att många grupper, inte minst bland barn och ungdomar, behöver såväl direkta som indirekta insatser för att stimulera läsandet. Vi beklagar djupt att kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth inte förstått betydelsen av att stödja de läsfrämjande insatserna. Beslutet att ta bort tio miljoner i stöd drabbar i första hand barn och ungdomar, säger Anders Gradin, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

I överenskommelsen med Ordfront ingår också att överskottet i verksamheten ska gå till läsfrämjande insatser. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan kommer att intensifiera arbetet med studiecirklar, läsprojekt och andra arrangemang kopplade till läsning.

- Vi kommer också att fortsätta driva opinion för att EBFA ska få ett nytt kulturpolitiskt uppdrag att stärka folkrörelsearbetet inom läsområdet, säger Annika Nilsson och Anders Gradin i ett gemensamt uttalande.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 17 augusti 2010.