Gå till innehåll

ABF-PRO-akademin

ABF-PRO-akademin erbjuder studiecirklar, föreläsningar och kulturaktiviteter tilll blivande pensionärer (55+), PRO-medlemmar och övriga pensionärer. Verksamheten är ett samarbete mellan ABF och PRO.

ABFs nationella projekt ABF-PRO-akademin


Följ arbetet med ABFs nationella projekt ABF-PRO-akademin på projektbloggen

Hur skiljer sig ABF-PRO-akademin från ordinarie studieverksamhet där ABF och PRO samarbetar?

ABF-PRO-akademins verksamhet är öppen, vilket innebär att alla är välkomna som är 55+. PRO:s ordinarie verksamhet är enbart för PRO-medlemmar.

Varför startades ABF-PRO-akademin?
40- och 50-talisterna är på väg att pensionera sig. De som tillhör efterkrigsgenerationen formades under välfärdssamhällets uppbyggnad. Som kollektiv har de bättre utbildning, bättre ekonomi, är mer teknikvana, är mer resvana och är mer förändringsbenägna än tidigare generationer. De kallas av många för Rekordgenerationen.  De utgörs av 1.2 miljoner personer som föddes mellan 1945 och 1954.

I ABF  genomfördes under 2006 -2008  ett seniorprojekt: "Projektet ska genomföras i form av en förstudie där syftet är att på olika sätt inventera och kartlägga vilka utvecklings- och utbildningsbehov som finns hos den nya generationen seniorer. Resultatet av förstudien ska också utgöra grunden för ett fördjupat samtal mellan ABF och berörda medlemsorganisationer."

Med utgångspunkt i projektets slutrapport enades ABF och PRO hösten 2008 att starta 10-12 ABF PRO-akademier med start hösten 2009. Målgruppen för verksamheten (föreläsningar, cirklar och kulturaktiviteter) är blivande pensionärer (55+), medlemmar i PRO och övriga pensionärer.

Vem bestämmer över ABF-PRO-akademin?
Verksamheten följs och utvärderas av en nationell styrgrupp.

Vad har ABF-PRO-akademin för visioner?
Avsikten är att rikslansera  verksamheten under 2010-2011. ABFs och PRO:s gemensamma ambition är att starta 10-talet akademier per termin. Slutmålet är 40-50 akademier vid ingången till 2012.

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.

Lär dig något nytt!

Rykande aktuella föreläsningar och studiecirklar som kittlar dina sinnen. Kompetensutveckling för dig 55+. Det är ABF-PRO-akademin i ett nötskal.