Gå till innehåll

Facklig medlemsutbildning för anställda i Samhall

Samhalls verksamhet står i ständig förändring. Från att tidigare ha haft en stor och omfattande egen verksamhet och produktion arbetar Samhall nu mer med entreprenader och inbyggd verksamhet ute hos olika kunder.

För att underlätta och stärka det fackliga arbetet inom Samhall är en satsning på utbildning för medlemmar viktig.

För att komplettera de medlemsutbildningar som förbunden själva bedriver har förbunden bestämt att göra en gemensam satsning på medlemsutbildning/fackets grunder för Samhalls anställda. Satsningen vänder sig till alla anställda, även icke medlemmar.

Denna satsning syftar till att stärka den fackliga organisationen inom Samhall och ge medlemmarna ett högre värde av medlemskapet.

Satsningen pågår under två år med start 2009, målet är att 20-30% av Samhalls anställda ska genomgå denna utbildning under perioden.

Utbildningen genomför på betald arbetstid (max 24 timmar) och ska planeras tillsammans med Samhall och lokal facklig organisation/facklig avdelning(ar). Utbildningen ska genomföras så att den inte onödigtvis stör produktionen.

Ansvarsfördelning LO

Följande LO-distrikt har ansvar att ta initiativ till möten.

Skåne
Susanne Simonsson
susanne.simonsson@lo.se

Sydost
Conny Kristensen
conny.kristensen@lo.se

Västsverige
Ingrid Andreae
ingrid.andreae@lo.se

Mellansverige
Sanna Melin
sanna.melin@lo.se

Stockholm
Stefan Hansson
stefan.hansson@lo.se

Dalarna och Gävleborg
Viktor Rasjö
viktor.rasjo@lo.se

Mellersta Norrland
Peter Nylander
peter.nylander@lo.se

Västerbotten
Maria Östberg
maria.ostberg@lo.se

Ansvarsfördelning ABF

I ABF-organisationen är följande personer ansvariga utifrån SAMHALLs regioner.

Malmö
Maria Nyman Stjärnskog
maria.nymanstjarnskog@abf.se

Växjö
Marie Louise Gustavsson
marie-louise.gustavsson@abf.se

Göteborg
Klas Stjärnehag
klas.stjarnehag@abf.se

Linköping
Agneta Lantz
agneta.lantz@abf.se

Stockholm
Göran Eriksson
goran.eriksson@abfstockholm.se

Falun
Patrik Årman
partrik.arman@abf.se

Sundsvall
Lisbeth Eklund
lisbeth.eklund@abf.se

Luleå
Ingela Wallrud
ingela.wallrud@abf.se


LO-distrikten tar initiativ till att ett samarbete mellan berörda förbundsavdelningar och ABF-avdelningarna hjälper till. Samarbetet ska ske efter SAMHALLs regioner.
Förbundsavdelningarna planerar och rekryterar till utbildningarna.

Förslag på organisation

  1. LO-distrikten, berörda förbundsavdelningar samt ABF inom Samhalls 8 regioner planerar denna satsning. Berörda LO-distrikt bjuder in till detta i syfte att genomföra planering för hur arbetet ska gå till i varje region.
  2. Därefter samplaneras satsningen med Samhall för att man ska bli överens om hur medlemsutbildningarna ska genomföras .
  3. När planeringen med Samhall är gjord samlar LO-distrikten ombudsmän eller andra lokala fackliga företrädare från de förbundsavdelningar som har medlemmar på Samhall för att diskutera uppsökeriet innan man går ut på arbetsplatserna. Därefter startar utbildningarna

Deltagaravgift fastställs i samråd mellan förbundsavdelning och ABF.

Handledarna utses i samråd mellan berörd förbundsavdelning och ABF. Studiematerial är ”Medlem i Facket”.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.