Gå till innehåll

Kassören

Kassören behövs därför att det i alla föreningar förekommer någon form av ekonomisk verksamhet. Inkomster finns vanligen i form av medlemsavgifter och ibland bidrag av olika former.

Pengar kan också komma in via lottförsäljning eller annan form av försäljning. Utgifter kan finnas för exempelvis brevporto, telefon, böcker, studiematerial, kurser och lokalhyra. Kassören är den i styrelsen som ansvarar för att den ekonomiska verksamheten redovisas enligt gällande regler. Detta sker främst genom att löpande bokföra de ekonomiska händelserna.

Varför bokföring?

Alla föreningar har intäkter och kostnader. Intäkter kan finnas bland annat i form av medlemsavgifter, lotterier samt bidrag i olika former. Kostnader förekommer exempelvis
för brevporto, hyra, telefon, kopiering och litteratur. För att föreningen ska kunna följa det ekonomiska utfallet i jämförelse mot budget måste det finnas en ordnad bokföring för intäkter och kostnader.

Vid en viss omfattning av den ekonomiska verksamheten finns det lagar och förordningar som en ideell förening kan vara berörd av, i likhet med en ekonomisk förening. Bokföring och ekonomisk redovisning är främst en angelägenhet för kassören och revisorerna, vilka måste ha grundläggande kunskaper i ämnet. Men det är också viktigt att många medlemmar har viss kunskap i ämnet för att kunna delta i överläggningen inför att beslut ska fattas i ekonomiska ärenden.

ur Föreningsboken av Svante Pedersson och Lasse Pedersson


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.

Beställa material

Omslag till Föreningsboken'

Texterna på sidorna som handlar om föreningskunskap är utdrag från Bilda Förlags Föreningsserie där det ingår titlarna ”Föreningsboken”, ”Mötesteknik”, ”Valberedningen”, ”Ordföranden”, ”Sekreteraren” och ”Revisorn”. Är du intresserad av en del av eller hela serien finns den att köpa i Bilda Förlags webbutik, (sök på bokens titel).