Gå till innehåll

Biståndsprojekt ReDo

ABF Gästrikebygden bedriver sedan några år tillbaka biståndsprojektet ReDo som har sin grund i återbruk och bistånd. Behållningen från återbruksverksamheten går oavkortat till lokalt och internationellt bistånd.

Den Secondhand-butik som finns i Norrsundet bemannas av människor inskrivna i olika arbetsmarknadspolitiska program under handledning av personal anställd av ABF.

Sakerna som säljs i de olika butikerna har antingen skänkts av privatpersoner och/eller skapats i ReDo:s kreativa verkstäder, där möbler lagas och målas och textilier sys om.

Överskottet för verksamheten i Norrsundet går till lokala integrationsinsatser. ReDo startades under hösten 2012 som ett led i mottagandet och integrationen av de asylsökande personer som kommit till Hamrångebygden. Verksamheten har under våren 2015 utökats genom ett samarbete med Gästrike Återvinnare. Ett samarbete som ger människor som besöker återvinningscentralerna i Hamrånge samt Hedesunda möjlighet att lämna saker till återbruk i istället för att slänga dem som avfall.

Den 10 november 2015 utsågs ReDo till miljönärer vid Gävle Miljögala. Märkningen Miljönärvänlig har tagits fram av Avfall Sverige och syftar till att stimulera ett ökat hushållande med resurser och återanvändning för att långsiktigt minska vårt avfall. ReDos verksamhet arbetar i denna riktning. 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 september 2017.

ReDo Norrsundet

ReDo Återbruk / Second Hand

Järnvägsgatan 27

817 30 Norrsundet