Gå till innehåll

Forum för comunityart och fredspedagogik 28 - 29 okt

För tredje året i rad står Foajé X värd för Forum för communityart och fred och i år är temat "Möten vid gränsen". Arrangemanget äger rum på Kulturcentrum Sandviken 28-29 oktober 2017.

Forumet är unikt i sitt slag genom att det samlar de aktörer som arbetar i gränslandet mellan konst, pedagogik och politik. Eller har spjutspetskompetens inom något av dessa områden.
Under två dagar varvas samtal, seminarier och debatter med föreställningar, utställningar och workshops. En del av programmet riktar sig specifikt mot branschens professionella, andra mot en intresserad allmänhet.

Färdiga akter och program:

¤ Sisters hope
I korsningen mellan scenkonst, aktivism, pedagogikutveckling och forskning pågår det storskaliga nordiska projektet Sisters Academy. Projektet har initierats av danska performancegruppen Sisters Hope som använder sig av radikalt intervenerande och immersiva strategier från performancekonsten för att förvandla vanliga miljöer till parallella, lite skeva universum för att utforska och utveckla sinnligt lärande.
Sisters hope ger en presentation av projektet.

¤ Gävle 3.0 – Föreläsning och workshop
Under 2016 har Foajé X genomfört projekt Gävle 3.0 på stadsdelen Brynäs samt i Hamrångebygden strax norr om Gävle. Projektet har sin upprinnelse i de migrantströmmar som nådde Sverige under 2016-2017. Många människor kom till Sverige för att skapa sig ett nytt hem och ny framtid. Samtidigt var det många människor som bott i Sverige i generationer som upplevde sitt hem som under hot när människor från andra kulturer kom för att bo i deras stadsdel, by eller stad. På många orter har det dessutom varit neddragningar inom kommunen vilket lett till att invånare upplevt sig som orättvist behandlade i relation till nyanlända. I denna workshop berättar vi om hur vi arbetat communitybaserat under denna process för att skapa möten och samtal. Workshopen innehåller även praktiska inslag med exempel från vårt konstnärliga och pedagogiska arbete.

¤ Konstfrämjandet – Föreläsning om konstprojektet "Kom till byn"
Konstprojektet "Kom till byn" utspelade sig i tre kommuner i Gävleborg under 2016. Projektet började med att konstnärerna i konstnärsduom [krig] (Jon Perman och Karin Bäckström), bjöd in invånarna på de olika platserna att delta i välkomnandet av en utomstående besökare som aldrig tidigare besökt orten. Istället för att den inbjudne gästen fick besöka de redan kända besöksmålen, uppmanade konstnärerna ortsborna att lämna egna förslag på vad besökaren borde se. Förslag som var kopplade till dem själva, platsens unika historia eller deras dagliga liv. Konstnärernas intention var att undersöka platserna med ingångspunkten att de skapas tillsammans av de människor som bor där och att betrakta platsen som en öppen process som ständigt skapas gemensamt, både av ortsbor och av besökare.

¤Ultimate Frisbee - ”En domarlös idrott” - Föreläsning och workshop.
Ultimate är en lagsport som kännetecknas av intensitet och närkamp. Varje lag består av 7 spelare och ett fritt antal avbytare. Ultimate spelas utan specifika domare. Istället har alla på planen ett ansvar för att man spelar enligt reglerna på ett sportsligt sätt. Denna sportslighet kallas för Spirit of the Game, vilket är ett centralt begrepp. Några straff existerar inte, utan efter en påkallning från en spelare fortsätter spelet som det är troligast att det skulle fortsatt om ingen regelöverträdelse skett. Om man inte kan komma överens går discen tillbaka till den som kastade strax innan situationen uppstod, och så börjar spelet om därifrån.

¤ Issa Touma - Föreläsning/workshop
Den syriska fotografen och curatorn Issa Touma blir den första bildkonstnär i världen som får skydd inom fristadsnätverket ICORN. Under två års tid kommer han att få bo och arbeta med sin konst i Gävle. Sedan mitten av 90-talet har Touma befunnit sig i centrum av staden Aleppos konstliv. Hans galleri, Le Pont Gallery har fungerat som en fristad för både konstnärlig verksamhet och flykt. Fotoserien Women We Have Not Yet Lost, är bilder på kvinnor som gömde sig i galleriet när våldet i Aleppo eskalerade. Fotografierna blev bevis på att kvinnorna fortfarande fanns i livet.

¤ Stig Sjödin utställning - Föreläsning och visning
Under 2017 uppmärksammas det faktum att Stig Sjödin skulle ha fyllt 100 år på många sätt. Bland annat genom utställningen "Har ni flaggproblem“ på Konsthallen under hösten. Curatorer till utställningen är Jonas Kjellman och Nina Svensson. Under konferensen kommer vi att erbjuda deltagarna en extra visning av utställningen och ett samtal om arbetarlitterurens moderna utformning.

¤ Att komma till ön med skatten är inget äventyr – Föreläsning, Linnea Manzanares
Genom sociala medier och språk­stödsaktiviteter på boenden har föreningen Gävles Unga tillsammans med Länsmuseet Gävleborg samlat barn och unga i ett barnboksprojekt som ska samla barnens berättelser om krig, att fly och möten med ny­anlända. Boken ska fungera som ett verktyg för att prata om krig och fred och engagerar också asylsökande för­fattare, svenska kulturarbetare och illustratörer.

¤ Livet Bitch - Teaterföreställning
Livet bitch! gör teater om Södertäljes unga tjejers/kvinnors liv och villkor - på deras villkor! Pro­jektet utgår från bostadsområdena Hovsjö, Fornhöjden, Ronna och Sö­dertälje Centrum. Det uppsökande teaterarbetet på fritidsgårdar och skolor utgör basen i projektet som sen resulterar i teaterföreställningar som spelas på olika platser och scener i Södertälje. Livet bitch! är också en kulturell och konstnärlig plattform baserat på samverkan och delaktig­het, och som ska verka för att ge unga tjejer/kvinnor möjligheten att ta kulturella initiativ och ta mer plats i det offentliga rummet och staden.

¤ Flickrummet, Interactive Institute – Pernilla Glaser, Föreläsning
Interactive Institute är ett experi­mentellt forskningsinstitut inom IT som skapar resultat genom att kombi­nera konst, design och teknologi. Ge­nom att utforska och integrera dessa tre områden strävar man efter att uppnå innovativa resultat som utveck­lar och ifrågasätter interaktion och kommunikation mellan människor och deras miljö, men också efter att utmana traditionella perspektiv och tankesätt.

¤ Stina Oscarsson – Föreläsning
Stina Oscarsson är tidigare chef för Orionteatern och Sveriges Radio Drama. Stina har ett stort engage­mang i samhälls- och kulturfrågor samt vilket bland annat yttrar sig i krönikor i svensk dagspress samt i hennes arbete som regissör.

¤ Birgitta Silfver - föreläsning
Birgitta undervisar i dramapedagogik på Högskolan i Gävle och har samti­digt ett viktigt uppdrag att forska på konstnärliga processer. Hennes aktuella forskning undersöker små teaterupplevelser i ett forsknings­projekt initierat av Trampolin, Litteratuhuset i Sandviken, i samarbete med Riksteatern i Gävleborg och Högsko­lan i Gävle.

Läs mer om Forum för Communityart och fredspedagogik på:
https://sandviken.se/ 4.c22cacc15ce883b8cf1b631.h tml

Arrangemanget sker i samverkan mellan: ABF Gästrikebygden, Högskolan i Gävle, Länsmuseet Gävleborg och Kultur och Fritid Sandviken.

Biljetter till arrangemanget släpps 1/9 2017. Mer info kommer!

För frågor rörande arrangemanget kontakta: Sara Eriksson : sara.j.eriksson@abf.se

Nyttiga länk:

Evenemangskalendern Sandvikens kommun:

http://www2.sandviken.se/sv/evenemanget/a1441031/forum_for_communityart_och_fredspedagogik_1441031/detaljer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Foajé X arbetar vi med produktioner, utbildning och forskning.

CommunityArt är en konstform som bygger på relationer mellan konstnärer och en specifik community (grupp, plats, stereotyp, kön) i det civila samhället.

CommunityArt i sig når ofta ut till den otraditionelle teaterbesökaren, skapar ofta rum för samtal och utveckling och blir en självklar del i det demokratiska samtalet. Bra exempel på det i vårt närområde är "Jävla finnar", en föreställning om det nedlaga bruket i Norrsundet, "Jag lägger min räkningar i tvättkorgen", om skuldsattas vardag och "Avtryck", ett ungdomsprojekt om platsen, jaget och framtiden.

Vi vill erbjuda kvalitativ konst, nutida berättelser, brett konstnärligt uttryck och samarbete med civilsamhället där deras berättelser står som grund för vårt arbete.

Foaje X feb 2015.pdf

EMF Skräddarsydda lösningar feb 2015.pdf


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 juni 2017.

Kontakt

Reine Lööf