Gå till innehåll

Konflikthantering

  • Måndag, 6 oktober 2014

 För Cirkelledare och föreningsliv

ABF Gävleborg inbjuder samtliga cirkelledare som deltigt i något av ABF:s grundutbildningar till denna utbildning

Konflikter förekommer i alla sammanhang där människor möts. Det kan röra sig om stora eller små konflikter. Det kan leda till att saker blir bättre, men en konflikt kan också lamslå och vara förödande för en förenings verksamhet. Denna utbildning vänder sig till förtroendevalda i föreningsstyrelser och cirkelledare. Målet med utbildningen är att deltagarna tidigt ska uppmärksamma konflikter och bli bättre på att hantera dem. Arbetssättet är gemensamma genomgångar, grupparbeten och rollspel.

Kursinnehåll:

* Vad är en konflikt

* Konfliktens dynamik

* Olika tuper av konflikter och konfliknivåer

* Strategier och verktyg för konflikthantering


Den 16 november 2014 Kl 09.00 - 16.00 på Bollnäs Folkhögskola

Medverkande: Jan-Åke Lindgren, Folkhögskolan

Ekonomi: Ingen deltagaravgift, ABF står för kostnaderna under dagen

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 oktober 2014.