Gå till innehåll

Utställning - Som Ingen Annan

  • Torsdag, 20 augusti 2015

Ett förutsättningslösts utforskande av gränsen mellan vad som anses psykiskt frisk respetive sjukt

En ständig nyhet. Ökad psykisk ohälsa, ökad användning av psykofarmaka, ökat antal personer som diagnostieras. En jakt på normalitet och kategorisering av avvikelser. Men var går gränsen mellan psykisk hälsa och ohälsa? Finns det en gräns? Vem bestämmer det? Är det relevant att försöka definiera en gräns? Vad innebär det att vara människa?

Vi bestämde oss för att utforska dessa frågor. Under två månader levde vi ihop och fotograferade varandra vardag. En av oss med ett antal psykiska diagnoser, en utan. "Som innen anann" är vår berättelse./Ida & Paulina 

ABF HÄlsingekustens lokal, Götgatan 11, Söderhamn
Till och med 2015-09-30, Kl 09,00 - 15-00 


Välkomna 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 september 2015.