Gå till innehåll

Funktionsvariationsorganisationer

Människors utbildning och möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter har stor betydelse i ett fritt och jämlikt samhälle. Ubildning ökar utbytet av kultur men också möjligheterna att påverka och själv ta till vara sina rättigheter, vilket är grundläggande i en välfungerande demokrati. En bra gundutbildning för alla är en långsiktig samhälsinvestering.

ABF ska vara en självklar samarbetspartner för hela funktionsvariationsrörelsen i utbildning och kulturfrågor. Därför har vi samarbete med alla medlemsorganisationer i form av träffar med studieorganisatörer eller andra intresserade från föreningarna där pratar igenom behov och efterfrågan från föreningarnas medlemmar. Vi vill också försöker hjälpa till med att befrämja samarbetet över föreningsgränserna inom funktionsvariationsrörelsen så att alla kan vara med – även de små föreningarna. Arbetet bygger på en tät dialog med föreningarna och vi ser fram emot många besök och telefonsamtal.

ABF har också samarbete med HSO. Från våra träffar tar deltagare ur HSO med sig frågor och tankar upp till beslutande instanser.

Vi försöker hela tiden utöka vår tillgänglighet med olika tekniska hjälpmedel, bl a talböcker. 

Här kan du se vilka föreningar i funktionsvariationsrörelsen som är medlemar i ABF samt länkar till deras hemsidor.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 4 december 2015.