Gå till innehåll

Litteratur och läsfrämjande

ABF började med boklådan, och arbetet med att främja läsande och skrivande är alltjämt en viktig del av ABFs verksamhet. Litteratur skriven av, för och om arbetare har spelat och spelar en viktig roll för att beskriva samhället som det är och som det borde vara, och ABF arbetar även på flera sätt för att stödja modern arbetarlitteratur.

Läsfrämjande arbete
ABF började med boklådan, och fortsätter vara en viktig kraft i det läsfrämjande arbetet.

Boken på arbetsplatsen
Seminariet Boken på arbetsplatsen hålls årligen på Runö folkhögskola utanför Åkersberga. Seminariet är en mötesplats för ömse­sidigt utbyte mellan fackliga bokombud, andra som arbetar med böcker och läsande samt vår tids arbetarförfattare och samhällsskildrare.

Föreningen Arbetarskrivare
ABF har stöttat Föreningen Arbetarskrivare sedan dess bildande 1990. Föreningen spelar en viktig roll genom att medlemmarna inspirerar och stödjer varandra i skrivandet. Man ger ut en årlig antologi med såväl nya som etablerade arbetarskrivare. ABF, LO och Föreningen Arbetarskrivare driver för närvarande skrivkampanjen Berätta om ditt arbete tillsammans.

Litterära priser och stipendier
Priser och stipendier är ett bra sätt att stödja och uppmärksamma kulturarbetare som gör viktiga insatser. ABF är involverad i dessa litterära priser och stipendier:

ABFs litteraturstipendium 
Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 
Ivar Lo-Johanssons personliga pris 
Moa-priset 
Stig Sjödin-priset 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

Läs mer om ABFs läsfrämjande arbete

Läs om ABFs litteraturstipendium

Kontaktperson

Peter Gustavsson