Gå till innehåll

Boken på arbetsplatsen 27-29 mars 2014

Seminariet Boken på arbetsplatsen är en mötesplats för ömse­sidigt utbyte och kompetensutveckling mellan fackliga bokombud, andra som arbetar med böcker och läsande samt vår tids arbetarförfattare och samhällsskildrare. År 2014 äger seminariet rum i Örebro i slutet av mars.

Den mångårige Boken på arbetsplatsen-deltagaren Karl-Petter Thorwaldsson - LO:s ordförande - delar med sig av sina tankar om läsande och litteraturens plats i arbetslivet på abfplay.se.

Litteraturen är en samhällsförändrande kraft. Läsandet ger inte bara tillträde till någon annans berättelse - det ger också tillgång till och utveckling av sitt eget språk. Språket är kanske det viktigaste förändringsverktyget i ett demokratiskt samhälle.

Vi vet att läsandet skiljer sig starkt utifrån klass och kön. Enligt den nyligen presenterade statliga Litteraturutredningen läser högutbildade böcker dubbelt så ofta som lågutbildade.* I utredningen framkommer också att läsförståelse och läsfärdighet faller, inte minst bland unga vuxna. Därför uppmanar också utredningen till läsfrämjande åtgärder – både från regeringen och från fackförbund och folkbildningsorganisationer.

27-29 mars 2014 är det återigen dags för Boken på Arbetsplatsen. I år sker arrangemanget i anslutning till bokmässan i Örebro och temat är läsfrämjande i praktiken. Arrangemanget bjuder på författarmedverkan, workshops och praktiska exempel på hur man bedriver lokalt läsfrämjande arbete.  Seminariet kommer att bli ett inspirerande möte för bokombud och andra intresserade - litteraturens och läsandets förkämpar inom LO-förbunden.

Arbetsplatsbiblioteken och bokombudens roll och utbildning har förstås en central roll på seminariet. Det ges tillfällen till möten och erfarenhetsutbyten med författare och läsfrämjare. Vi belyser alternativa vägar för att tillägna sig litteraturen  och för att öva sitt läsande. Under dagarna kommer också finnas möjligheter att själv skapa och ta del av andra typer av kulturupplevelser.

Läsande är en fråga om demokrati och vår rörelses förmåga att hävda sig på sikt kommer att försvagas om vi inte prioriterar läsfrämjande åtgärder.

Mer information om anmälan med mera kommer inom kort.

Anmälande organisation står för seminarieavgift och eventuella kostnader för boende, resa och förlorad arbetsförtjänst. 

I arrangörskommittén ingår representanter för: ABF, IF Metall, Kommunal, Livs, Pappers, Runö, SEKO, Transport samt Sveriges Författarförbund.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

En årlig arbetarrörelsekonferens med boken i centrum

Boken på arbetsplatsen

Kontaktperson

Peter Gustavsson