Gå till innehåll

Röster om äldreomsorgen

ABF deltar i antologiprojektet "Röster om äldreomsorgen", som handlar om att samla röster från vårdtagare och anhöriga samt från hemtjänst- och vårdpersonal, från alla som har aktuell och konkret kunskap om vad som händer våra äldre.

Hur fungerar dagens äldreomsorg?  Berätta om dina erfarenheter, både positiva och negativa.  Vi vill samla röster från vårdtagare och anhöriga samt från hemtjänst- och vårdpersonal, från alla som har aktuell och konkret kunskap om vad som händer våra äldre. Detta för att kunna ge en så sann och varierad bild som möjligt av dagens äldreomsorg. Projektet drivs av Föreningen Liv i Sverige tillsammans med ABF och Kommunal.

Berättelserna ska samlas i en antologi. Skriv så långt eller kort du vill. Vi räknar med att ett tjugotal bidrag ska kunna få plats i boken. De texter som väljs ut men är för långa att publiceras i sin helhet kan komma att återges i delar, efter samråd med författarna förstås. Alla bidrag kommer också att arkiveras på Nordiska museet, också detta först efter godkännande av respektive författare.

Vi vill ha din berättelse senast den 3 maj 2013. Skicka den till Liv i Sverige, att. Siv Hågård, Rosenlundsgatan 48 A, 118 63 Stockholm eller till siv.hagard@livisverige.org.

Frågor kan ställas till Siv Hågård, 08 - 720 26 63 eller till Liv i Sveriges ordförande Ingrid Sjökvist, 08 - 550 164 75.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

Det började med boklådan