Gå till innehåll

Ordning och jämlikhet


I samverkan mellan LO och ABF erbjuds föreläsningar om de problem som arbetsmarknaden och vårt generella välfärdssystem går till mötes. Vi hjälper till att reda ut begreppen, slå hål på myter och öppna upp ögonen för de problem som hotar vårt samhälle och den välfärd vi så ofta tar för given. Syftet med föreläsningarna är att öka förståelsen och väcka debatt.

Skatterna och välfärden. Sverige är på väg att lämna världens bästa och mest jämlika välfärdssystem. Det samhälle som vi skapat genom ett rättvist skattesystem och som givit alla, oavsett bakgrund och inkomst, både välfärd och trygghet håller nu på att monteras ned. Föreläsningarna slår hål på den borgerliga retoriken och myter kring vårt omdebatterade skattesystem samt ger argumenten för ökad jämlikhet.

Kollektivavtalen är löntagarnas bästa vän. I Sverige har vi inte lagstadgade minimilöner. Löner och anställningsvillkor reglers via kollektivavtal. Vad händer när vår svenska arbetsmarkandsmodell möter EU och den fria rörligheten? Föreläsningarna tar upp fackets roll, den svenska modellen och parternas ansvar.

Ekonomisk brottslighet. Ett växande problem som uppskattas kosta det svenska samhället ca 150 miljarder kronor varje år i undanhållna skatteintäkter. Dina och mina pengar som istället för att hamna i några få fifflares fickor skulle kunna ge oss alla en både utökad och förbättrade välfärd. Föreläsningarna blottlägger och ger exempel på olika typer av ekobrottslighet och behovet av insatser mot dessa.

Föreläsningarna
Föreläsningarna ”Ordning och jämlikhet” är kostnadsfria för arrangören. Eventuella resor och logi bekostas av beställaren. Föreläsningarna tar 1-2 timmar beroende på hur vi tillsammans väljer att lägga upp programmet.

K-G Wanngård (tidigare Westlund), ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län håller i de populära föreläsningarna. Deltagarna får ta del av den svenska modellen och vikten av att det råder ordning och jämlikhet på arbetsmarknaden och i samhället på ett nytt, annorlunda och tankeväckande sätt.

Se K-G Wanngård föreläsa:

För bokning och ytterligare upplysningar kontaktas K-G Wanngård, telefon 070-299 72 59.

Sprid informationen om Ordning och jämlikhet på något av följande sätt:

Länken http://www.abf.se/ordningochjamlikhet

Detta flygblad i A4

Denna fyrasidiga folder


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

Föreläsningarna

Föreläsningarna Ordning och jämlikhet är kostnadsfria för arrangören och tar 1–2 timmar beroende på hur vi tillsammans väljer att lägga upp programmet.

BOKNING OCH UPPLYSNINGAR: Ring 070-299 72 59, eller e-posta K-G Wanngård

Eventuella resor/logi bekostas av beställaren.

Flygblad

Informationsfolder