Gå till innehåll

Boken på arbetsplatsen 22-24 april 2013

Seminariet Boken på arbetsplatsen hålls årligen på Runö folkhögskola utanför Åkersberga. Seminariet är en mötesplats för ömse­sidigt utbyte och kompetensutveckling mellan fackliga bokombud, andra som arbetar med böcker och läsande samt vår tids arbetarförfattare och samhällsskildrare.

Litteraturen är en samhällsförändrande kraft. Läsandet ger inte bara tillträde till någon annans berättelse - det ger också tillgång till och utveckling av sitt eget språk. Språket är kanske det viktigaste förändringsverktyget i ett demokratiskt samhälle.

Vi vet att läsandet skiljer sig starkt utifrån klass och kön. Enligt den nyligen presenterade statliga Litteraturutredningen läser högutbildade böcker dubbelt så ofta som lågutbildade.* I utredningen framkommer också att läsförståelse och läsfärdighet faller, inte minst bland unga vuxna. Därför uppmanar också utredningen till läsfrämjande åtgärder – både från regeringen och från fackförbund och folkbildningsorganisationer.

22-24 april 2013 är det återigen dags för Boken på Arbetsplatsen på Runö. Denna gång inramar seminariet firandet av Världsbokdagen och kommer i vanlig ordning att bli ett inspirerande möte för bokombud och andra intresserade - litteraturens och läsandets förkämpar inom LO-förbunden.

Arbetsplatsbiblioteken och bokombudens roll och utbildning har förstås en central roll på seminariet. Det ges tillfällen till möten och erfarenhetsutbyten med författare och läsfrämjare. Vi belyser alternativa vägar för att tillägna sig litteraturen  och för att öva sitt läsande. Under dagarna kommer också finnas möjligheter att själv skapa och ta del av andra typer av kulturupplevelser.

ABF och Runö presenterar sitt arbete med kultur och läsfrämjande insatser och bjuder in till samtal om hur vi i arbetarrörelsen bäst kan samordna våra resurser för att stärka läsandet utifrån ett demokratiperspektiv.

Läsande är en fråga om demokrati och vår rörelses förmåga att hävda sig på sikt kommer att försvagas om vi inte prioriterar läsfrämjande åtgärder. Vår förhoppning är därför att Boken på Arbetsplatsen blir en prioriterad aktivitet under 2013 så att vi blir en stor skara som i april höjer lansen för ett läslyft inom arbetarrörelsen.

Kostnaden för seminariet är 3 300 kr/person. Anmälande organisation står också för ev. förlorad arbetsförtjänst och resekostnader mellan hemmet och Cityterminalen Stockholm. 

Anmälan sker till egen organisation senast 4 mars 2013. Respektive organisation anmäler sedan sina deltagare till Runö på anna.meyer@runo.se senast den 11 mars 2013. 

Anmälan ska innehålla uppgifterna på denna blankett

I arrangörskommittén ingår representanter för: ABF, IF Metall, Kommunal, Livs, Runö, SEKO, Transport samt Sveriges Författarförbund.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

En årlig arbetarrörelsekonferens med boken i centrum

Boken på arbetsplatsen

Kontaktperson

Peter Gustavsson