Gå till innehåll

Ordning och jämlikhet

Jämlika samhällen är bättre för alla att leva i. Varför går utvecklingen i motsatt riktning?

I samverkan mellan LO och ABF erbjuds föreläsningar om de problem som arbetsmarknaden och vårt generella välfärdssystem går till mötes. Vi hjälper till att reda ut begreppen, slå hål på myter och öppna upp ögonen för de problem som hotar vårt samhälle och den välfärd vi så ofta tar för given. Syftet med föreläsningarna är att öka förståelsen och väcka debatt.

Skatterna och välfärden. Sverige är på väg att lämna världens bästa och mest jämlika välfärdssystem. Det samhälle som vi skapat genom ett rättvist skattesystem och som givit alla, oavsett bakgrund och inkomst, både välfärd och trygghet håller nu på att monteras ned. Föreläsningarna slår hål på den borgerliga retoriken och myter kring vårt omdebatterade skattesystem samt ger argumenten för ökad jämlikhet.

Kollektivavtalen är löntagarnas bästa vän. I Sverige har vi inte lagstadgade minimilöner. Löner och anställningsvillkor reglers via kollektivavtal. Vad händer när vår svenska arbetsmarkandsmodell möter EU och den fria rörligheten? Föreläsningarna tar upp fackets roll, den svenska modellen och parternas ansvar.

Ekonomisk brottslighet. Ett växande problem som uppskattas kosta det svenska samhället ca 150 miljarder kronor varje år i undanhållna skatteintäkter. Dina och mina pengar som istället för att hamna i några få fifflares fickor skulle kunna ge oss alla en både utökad och förbättrade välfärd. Föreläsningarna blottlägger och ger exempel på olika typer av ekobrottslighet och behovet av insatser mot dessa.

Föreläsningarna
Föreläsningarna ”Ordning och jämlikhet” är kostnadsfria. Eventuella resor och logi bekostas av arrangören. Föreläsningarna tar 1-2 timmar beroende på hur vi tillsammans väjer att lägga upp programmet.

K-G Westlund, ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län håller i de populära föreläsningarna. Åhörarna kommer på ett helt nytt, annorlunda och mycket tankeväckande sätt få ta del av den svenska modellen samt vikten av att det råder ordning och jämlikhet på arbetsmarknaden och i samhället.

För bokning och ytterligare upplysningar kontaktas K-G Westlund, telefon 070-299 72 59. Läs mer på LO-distriktet i Stockholms läns hemsida

Sprid informationen om Ordning och jämlikhet genom att skriva ut och sätta upp denna affisch/flygblad.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.