Gå till innehåll

Ge energi till din organisation

Vad behöver du och din organisation för att utvecklas? Vad skapar aktivitet bland era medlemmar? Hur kan ni påverka och bygga det goda samhället?

Ung kvinna läser bok

ABF vill stärka folkrörelserna i dessa utmaningar, och där är utbildning och utveckling två viktiga grundstenar. Både anställda och förtroendevalda eldsjälar behöver ny energi för att kunna fortsätta arbeta med era frågor och göra er organisation till en av de bästa, intressantaste och trevligaste att arbeta med inom ert unika område.

ABF har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse- funktions- och ledarskapsutbildningar som ger era medlemmar och förtroendevalda både på lokal och central nivå de kunskaper de behöver för att utveckla sig själva och organisationen.

Vi erbjuder också en rad andra utbildningar, se katalogen, på central nivå. För lokala utbildningar, ta kontakt med din lokala ABF-avdelning!

Vi erbjuder naturligtvis också cirkelledarutbildningar på flera nivåer, men också inom olika ämnesområden. Cirkelledarutbildningarna genomförs alltid på lokal nivå, så tag kontakt med närmaste ABF-avdelning!


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 november 2013.

Beställa material

Texterna på sidorna som handlar om föreningskunskap är utdrag från Bilda Förlags Föreningsserie där det ingår titlarna ”Föreningsboken”, ”Mötesteknik”, ”Valberedningen”, ”Ordföranden”, ”Sekreteraren” och ”Revisorn”. Är du intresserad av en del av eller hela serien finns den att köpa i Bilda Förlags webbutik, (sök på bokens titel).