Gå till innehåll

Ettårig grundutbildning till kontakttolk hos ABF Göteborg

ABF Göteborg kommer under september månad starta en grundutbildning till kontakttolk.

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Samhället är i stort behov av professionella tolkar och syftet med utbildningen är just att utbilda tolkar för samhällets behov.

Du kan arbeta inom olika områden, men tolkningen kan äga rum på exempelvis migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.

För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna

Antagning
För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan och gå igenom en antagningsprocess.

 1. Ansökan
  a.
  Ladda hem ansökan här
  b. OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet
  c. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut
  d. OBS! Ansök senast den 1 juni.
 2. Antagningsprocess
  a.
  Skriftlig förkunskapstest sker den 22:e juni.
  b. Muntligt förkunskapstest sker den 28:e juni.
  c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska. Du måste ha dokumenterade kunskaper i lägst Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andra språk nivå 2/B samt i det andra tolkspråket,

Motsvarande kunskaper kan vara relevant arbetslivserfarenhet, eftergymnasial utbildning m.m. Du bifogar kopior på intyg (avgångs- eller slutbetyg, arbetsintyg osv) med ansökan.

Grundutbildningens upplägg
Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart mellan september 2016 till augusti 2017.

 Efter inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. För att få "Kursbevis" för respektive delkurs, samt "Utbildningsbevis" för hela utbildningen krävs minst 80 % närvaro både på realian och språkhandledningen samt godkänt på samtliga prov.

Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov, men auktorisationsprovet ingår inte i utbildningen. Du anmäler dig till detta separat på Kammarkollegiet.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning är 1000 kr och materialavgift är 600 kr för varje delkurs, sammanlagt 4200 kr. Depositionsavgiften betalas tillbaka när du har gått hela utbildningen.

Ansök senast 1:e juni!

Kontaktuppgifter till utbildningsansvarig
Amela Fific
031-333 42 87 eller 0705-100 267
amela.fific@abf.se

På www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontakttolk och när utbildningarna startar.  • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 30 maj 2016.