Gå till innehåll

Vad gör ABF?

Flyktingsituationen i Göteborg Vad gör ABF?

ABF Göteborg bedriver ett aktivt solidaritetsarbete i Syriens närområde för att stärka civilsamhället i Syrien. Vi arbetar tillsammans med den demokratiska oppositionen och Olof Palmes Internationella center i utbildningsinsatser inom områden som:

  • Mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet
  • Organisationsutveckling
  • Dokumentation (Story Telling)
  • Demokrati

 Just nu pågår samtal med Olof Palmes Internationella Center om våra framtida insatser. Målet är att ABF Göteborg under de kommande 4 åren skall kunna göra insatser i Mellan Östern området på sammanlagt ca 10 Mkr. Finansieringen sker i huvudsak med SIDA medel och möjliggörs tack vare vårt samarbete med Olof Palmes Internationella Center och det förtroende man har för oss och det arbete vi bedrivit.

Här hemma i Göteborg gäller det att ta emot de asylsökande på bästa möjliga sätt. Här krävs ett uthålligt och långsiktigt engagemang för integrationen i det svenska samhället. Att lära sig svenska och hur det svenska samhället fungerar är t.ex. viktigt. Därför startar vi nu många studiecirklar i svenska och samhällskunskap för asylsökande i samarbete med etniska föreningar som Arabiska bokstavscentrat (ABC) och Iranska Utbildningscentrat (UCI).

Vi bygger upp kontakter med Migrationsverket och flyktingförläggningar samt boenden för ensamkommande barn för att vi på sikt även skall kunna komma igång med utbildningsinsatser där. Regeringen satsar medel för utbildningsinsatser för asylsökande som inte hunnit få uppehållstillstånd. ABF Göteborg är självfallet med som en av de utbildningsanordnare som genomför satsningen.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 15 september 2015.