Gå till innehåll

Sister Namibia

ABF Göteborg är, tillsammans med Olof Palmecentret, fadder för projektet Sister Namibia sedan år 2012. ABF Göteborgs målsättning med att vara delaktig i projektet är dels att stödja kvinnors utveckling genom utbildning och dels att få lära känna och sprida information om ett för oss ganska okänt land, Namibia.

Sisternamibia 460

Sister Namibia har sitt kontor i Windhoek, Namibia. Huvudmålen med projektet är dels att ge ut tidningen Sister Namibia, dels att arrangera forum för att bana väg för jämställdhet genom information, utbildning och dialog med avstamp i demokrati, mänskliga rättigheter och fred.

Tidningen, Sister Namibia, den enda i sitt slag i Namibia, ges ut fyra gånger om året. Den representerar kvinnors röst och perspektiv. Här berättas historier som annars inte återfinns i debatten; om kvinnor inom kultur, vetenskap, arbete och politik; om männens roll och ansvar i hushållet m m. I Namibia talas över 12 olika lokala språk. Många av reportagen översätts till lokala språk för att öka tillgängligheten för de kvinnor som inte talar engelska.

De arrangeras även feministiska forum där det knyts an till tidningsartiklarna för att väcka debatt och skapa bredare samhällelig dialog kring genus och jämställdhet i Namibia.

Projektet har en hemsida här - du kan även läsa eller ladda ner några nummer av tidningen här.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 maj 2017.