Gå till innehåll

Samhälle, politik, fackligt

Översiktsutbildning lagreglerade uppdrag - helgkurs - 27-28 januari

Denna kurs är en grundläggande utbildning i de lagreglerade uppdragen. Här introduceras du till vad det innebär att vara kontaktperson för socialtjänsten, god man, förvaltare, kontaktperson och kontaktfamilj, lekmannaövervakare och anstaltsbesökare samt stödperson för personer i tvångsvård. Vi kommer att beröra personligt ombud, brukarstöd och LaSSe brukarstödcenter. Kursen passar både dig som vill ta uppdrag och dig som vill lära dig om dina rättigheter som mottagare.

ABF Göteborg arrangerar kursen i samarbete med GFS - Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare.

Kursen är kostnadsfri men om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart tar vi ut en avgift på 500 kr.

Om du har frågor eller funderingar om kursen är du välkommen att ringa cirkelledare Birgitta Ljungholm för mer information, tel 070-239 40 79

Vad är GFS?
GFS är en förkortning av Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare och är en del av RFS - Riksförbundets Frivilliga Samhällsarbetare. Vårt samhälle bygger på demokrati och människors lika värde. Mycket förenklat innebär det att alla medborgare har rätt att vara delaktiga i samhället och att alla har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. Hamnar någon i svårigheter till exempel i kriminalitet, drogberoende eller om får nedsatt funktion har denne rätt till stöd och hjälp. Föreningens medlemmar hjälper till som kontaktpersoner och kontaktfamiljer, stödpersoner inom psykiatrin, häktes- och anstaltsbesökare, lekmannaövervakare samt gode män och förvaltare.

UPPLÄGG
Utgångspunkten i alla våra kurser är folkbildningspedagogiken. Den bygger i korthet på en dialog mellan ledare och deltagare. Ledaren är visserligen navet i undervisningen men deltagarnas önskemål, förkunskaper och behov är avgörande för hur den gemensamma kunskapsresan ska se ut. Här ägnar vi oss åt lärande i en liten demokratisk grupp där nyfikenhet och glädje genomsyrar arbetet.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i svenska språket, skriftligt och muntligt.

LEDARE
Alla våra kursledare har omfattande erfarenhet både inom sitt ämnesområde och som pedagoger. Många är yrkesverksamma inom sitt område och samtliga har gått ABFs grundläggande cirkelledarutbildning.

KURSMATERIAL
Kursmaterial finns i lokalerna, ta med egna idéer. Övergripande material för lagreglerade frivilliguppdrag kan du ladda ner via länken nedan om du redan innan kursens start vill börja sätta dig in i uppdragen.
http://www.rfs.se/skrifter-faktablad/utbildningsmaterial/Studiematerial-for-frivilliga-samhallsarbetare/

BRA ATT VETA

  • Planerad kursstart för våren är vecka 6-8, för hösten 37-39.
  • Om du angav din mejladress när du anmälde dig kommer kallelsen via mejl. Annars kommer den med post. Kallelsen får du ungefär en vecka innan kursstart.
  • En studietimme = 45 min
  • Kursbok och/eller arbetsmaterial ingår inte i kursavgifterna (om inte så anges).
  • Som pensionär, student, arbetssökande eller funktionsned

Felmeddelande

Kontakta ABF för att anmäla dig till den här kursen/studiecirkeln:

ABF Göteborg, Växel 031-774 31 00

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 15 februari 2018.

Fakta

Startdatum: 27 januari 2018

Veckodagar: Lördag(ar), Söndag(ar)

Tidpunkt: 09.30 - 15.30

Antal tillfällen: 2

Arrangör: Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare

Cirkelledare: Birgitta Ljungholm

Plats: Kungsladugårdsgatan 5, Göteborgs Frivilliga Samhällsarbetare

Arrangemangsnummer: 998074


Visa större karta