Gå till innehåll

Äventyret historia

Vad är historia? och varför ska man studera historia?

Äventyret historia

Denna handledning är en introduktion till ämnet historia, och ger en inblick i metoder och frågeställningar vid historiestudier. Här presenteras inte historien. Istället introduceras förutsättningar vi har när vi närmar oss ämnet.

Avsikten är att resonemangen skall uppmuntra läsaren till reflektion och diskussion samt till att etablera ett medvetet och meningsfullt kritiskt förhållningssätt till historien. Läsaren avses att efter genomgånget material vara rimligt insatt i de källkritiska problem som en beskrivning av historiska skeenden uppvisar.

Bokens författare, Lars Sewilius Berg, är ansvarig för ABF Göteborgs föreläsningsverksamhet. Han har en magisterexamen i historia vid Antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet.

© Författaren och ABF Göteborg 2010
82 sidor

Denna bok kan du beställa på Adlibris


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 27 februari 2013.