Gå till innehåll

Göteborg – en stad med många ansikten

Göteborg - en stad med många ansikten B340

”Göteborg – en stad med många ansikten” skildrar staden Göteborgs utveckling under efterkrigstiden. Många stora förändringar har skett under denna tid på praktiskt taget alla områden. Bostäder har byggts i stor omfattning och nya stadsdelar har tillkommit.

Varvskrisen på 1970-80 talet, som slog ut tre storvarv med bortåt 20 000 arbetstillfällen, blev signalen till en strävan mot en större bredd i näringslivet, den offentliga sektorn växte kraftigt, en utbildningsexplosion inträffade som ledde till att Göteborgs universitet och Chalmers nu har över 60 000 studenter. Göteborg satsade stort som evenemangsstad med Liseberg, Ullevi och Svenska Mässan som de viktigaste inslagen.

Göteborg blev år 2008 en stad med en halv miljon invånare och expansionen ser ut att fortsätta, inte minst genom omfattande invandring, vilket redan tillfört staden många nya invånare från olika delar av världen och gett den en starkt internationell prägel.

Till boken finns även en studiehandledning.

Författare: Lars Wenander
© ABF Göteborg 2009
161 sidor

Denna bok kan du beställa på Adlibris


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 1 mars 2013.