Gå till innehåll

Språk

”Att lära sig språk är att möta nya människor, kulturer, idéer och tankar.”

Språk

Vad är ett språk? Varför är det viktigt att kunna språk och vilka kopplingar finns mellan studiecirkelns pedagogik och språk? I häftet får du möta många olika personers tankar om språk och språkinlärning. Ämnen som behandlas är världens språk, människans språk, lära språk och språk i cirkel.

 Språkhäftet är författat av Fredrik Harstad som till vardags arbetar på ABF Göteborgs vuxenutbildning.

59 sidor

© ABF Göteborg 2009


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 oktober 2017.