Gå till innehåll

ABF?

Kort historik om Arbetarnas Bildningsförbund

ABF står för "Arbetarnas Bildningsförbund" och kom till i en tid då kunskap och bildning var en lyx och inte en rättighet. Men i takt med att arbetarrörelsen började organisera sig på olika sätt, i fackföreningar och politiska partier, startade en kamp för att även erövra bildningen.

Ett viktigt redskap i detta var "studiecirkeln". Grundidén var och är att man lär sig av varandra, och istället för lärare väljer man en cirkelledare som ansvarar för att alla skall bli hörda och för att närvaro förs. Cirklarna var också ett sätt att samsas kring de resurser som fanns – böcker exempelvis – så att fler fick nytta av dem.

1912 bildades ABF. Tanken var att samla studiecirklar och arbetarbibliotek för att få ta del av statliga bidrag – och för att ge ännu bättre förutsättningar för arbetarklassen att bedriva studier, utöva kultur eller lära sig ett hantverk. ABF blev således Sveriges allra första studieförbund. Idag är vi det största.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 november 2013.

ABFs Idéprogram

ABFideprogram

Vill du veta mer om ABF?