Gå till innehåll

Nya regler fr.o.m. 2013 gällande antalet studiecirklar

Som tidigare får man vara cirkelledare för flera cirklar samtidigt – men då krävs att minst hälften av deltagarna är ”utbytta”, det vill säga består av andra personer. Om till exempel en redan befintlig studiecirkel (med minst tre personer*) vill starta en annan cirkel vid sidan om, måste därmed tre nya deltagare läggas till i gruppen. Verkar det krångligt? Läs vår exempelmodell nedan!

Befintlig studiecirkel består av: person A, B, C, D & E
Ny/ytterligare cirkel: kan bestå av: person A, B, F, G & H
Detta funkar inte: person A, B, C, F & G (där endast två nya deltagare tillkommit)

Samma cirkel – olika projekt
Det går även utmärkt att byta ämne på sin redan befintliga cirkel (och ha kvar sina ordinarie deltagare). Då pausar man den ordinarie cirkelverksamheten under en period, för att sedan gå tillbaka till den ursprungliga cirkeln – eller fortsätter med det nya ämnet. Man kan alltså inte ha två parallella cirklar igång samtidigt.

Ett exempel
En cirkel som spelar ihop i en replokal, kan välja att ändra cirkeln till en inspelningscirkel under en period, då cirkeln ska jobba med att spela in en skiva eller liknande. Efter inspelningsperioden går cirkeln tillbaka till replokalen och har "repcirkel" igen.

Har er befintliga cirkel ett projekt på gång (till exempel inspelning/mixning) och vill jobba på ett annat sätt under en period – hör av er till oss!

*Läs mer om kraven för en studiecirkel under fliken: "Vad är en studiecirkel?"


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 november 2013.