Gå till innehåll

Presentation av boken Krönet

  • Fredag, 26 september 2014

Presentation av boken Krönet
27 September 2014, kl 10.00
Bokmässan i Göteborg, ABFs monter B09:19

I ett försök att göra kvinnors röster hörda kring dagens Syrien har en antologi skapats med 18 berättelser från krigets vardag. Berättelser om att finna hopp i en hopplös situation, om att rädda sin värdighet när allt annat tagits ifrån en och att skapa ett nytt liv där det gamla slagits i spillror. Alla historier vittnar om personligt mod och övertygelsen om att en bättre värld är möjlig och värd att offra livet för.

Genom en skrivkurs samlades 18 kvinnor för att berätta sin historia. De är på inget sätt professionella författare, men har alla en bakgrund i den syriska motståndsrörelsen. På olika sätt bidrar de genom sin aktivism med stöd för en ny regim i Syrien, exempelvis genom humanitära insatser, dokumentation och artikelskrivande.

Boken ges ut samtidigt på arabiska, engelska och svenska. Det gör vi i ett annorlunda försök att vara opinionsbildande för en konflikt som världen tycks ha tröttnat på.
- Vi hoppas med den här antologin väcka nya tankar kring det mänskliga lidandet i konflikthärdar, samtidigt som det kanske kan väcka en strimma av hopp i en till synes hopplös situation.

Boken ges ut med stöd av ABF och Olof Palmes Internationella Center.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 december 2014.