Gå till innehåll

Om ABF

ABF Göteborg

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges största studieförbund. ABF Göteborg genomför årligen ca 4 500 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi cirka 3 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar.

Vårt dotterbolag, ABF Vux, genomför vuxenutbildning på uppdrag av Göteborgs stad, med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.

Vi har ett brett utbud för att kunna nå ut till så många som möjligt. Tillgänglighet är grunden i vår verksamhet. Huvuddelen av våra aktiviteter är förlagda till bostadsområden där vi samarbetar med olika föreningar.

Våra utmaningar

  • Att utveckla demokratin
  • Att erövra kulturen
  • Att minska kunskapsklyftorna

Vår vision

Vi vill att våra deltagare ska uppnå

ökade kunskaper och färdigheter
ökat självförtroende och ökad självinsikt
ökad skapande- och kommunikationsförmåga
ökad förmåga att lösa problem i grupp
ökad förmåga att tillämpa helhetssyn och kritisk hållning
ökad förmåga att delta i ett förändringsarbete
ökad förståelse för andras åsikter och bättre kontakt med andra människor. 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 maj 2017.