Gå till innehåll

ABFs idéprogram

ABF – en idérörelse
Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation.

Ladda ner en pdf av idéprogrammet här

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Vårt grundläggande uppdrag handlar om alla människors frigörelse – både individuellt och kollektivt.

Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.
Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

ABFs idéprogram

 • ABF – en utvecklingsresurs
 • ABFs demokratisyn
 • ABFs människosyn
 • ABFs bildningssyn

ABFs utmaningar

 • Motverka klassamhället
 • Utveckla demokratin
 • Allas lika rätt att vara olika
 • Stärka folkrörelserna
 • Utveckla den ideella sektorn
 • Kultur för alla
 • Pedagogiska utmaningar
 • Livslångt lärande
 • God hälsa och ett utvecklande arbetsliv
 • Globala utmaningar

 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 11 maj 2017.