Gå till innehåll

Grundutbildning till kontakttolk på distans hos ABF Göteborg

OBS! Just nu är det osäkert om det blir någon fortsättning. ABF Göteborg kommer under 2017 fortsätta med grundutbildning till kontakttolk. Denna gång helfart på distans.

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Samhället är i stort behov av professionella tolkar och syftet med utbildningen är just att utbilda tolkar för samhällets behov.

Du kan arbeta inom olika områden, men tolkningen kan äga rum på exempelvis migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, flyktingförläggningar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet.

För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna

Antagning
För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan och gå igenom en antagningsprocess.

 1. Ansökan
  a.
  Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten
  b. OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet (gymnasiebetyg från Sverige eller hemland samt betyg i Svenska B)
  c. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut och förkunskapsprovet är avklarat
  d. OBS! Ansök senast 15:e mars 2017
 2. Antagningsprocess
  a.
  Skriftligt örkunskapstest
  b. Muntligt förkunskapstest
  c. Efter förkunskapstesterna får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte. Efter beskedet behöver du tacka ja eller nej till utbildningen

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska. Du måste ha dokumenterade kunskaper i lägst Svenska 2/Svenska B eller Svenska som andra språk nivå 2/B samt i det andra tolkspråket.

Motsvarande kunskaper kan vara relevant arbetslivserfarenhet, eftergymnasial utbildning m.m. Du bifogar kopior på intyg (avgångs- eller slutbetyg, arbetsintyg osv) med ansökan.

Grundutbildningens upplägg
Utbildningen kommer att ske helfart på distans med vissa fysiska träffar och pågå mellan början av maj till slutet av december 2017.

 Efter inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. För att få "Kursbevis" för respektive delkurs, samt "Utbildningsbevis" för hela utbildningen krävs individuellt ansvarstagande med 30-40 timmars egna studier per vecka, närvaro på de fysiska träffarna och godkänt på samtliga prov.

Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov, men auktorisationsprovet ingår inte i utbildningen. Du anmäler dig till auktorisationsprovet separat hos Kammarkollegiet.

Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning är 1000 kr och materialavgift är 600 kr för varje delkurs, sammanlagt 4200 kr. Depositionsavgiften betalas tillbaka när du har gått hela utbildningen.

Ansök senast 15 mars 2017!

Kontaktuppgifter till utbildningsansvarig
Amela Fific
031-333 42 87 eller 0705-100 267
amela.fific@abf.se

På www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontakttolk och när utbildningarna startar. 

Ansökningsblankett Grundutbildning Kontakttolk Distans start maj 2017.pdf


 • Dela artikel
 • Skriv ut

Senast ändrad den 14 mars 2017.