Gå till innehåll

Preparandkurs för tolkar

OBS! Just nu är det osäkert om denna blir av.

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov hösten 2017

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov hösten 2017. I mån av plats kan även andra deltagare antas.

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar. 

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar. Kursavgift 600 kr.

Startdatum maj 2017
Undervisningsdatum realia och språkhandledning meddelas inom kort. 

Läs mer om auktorisationsproven på Kammarkollegiets hemsida

Anmälan och ansökningsblankett 

Ladda ner blanketten nedan och fyll i den noga. Skicka blanketten samt intyg, betyg och kopia på anmälan till auktorisationsprov med underskrift till:

ABF Vux
Att: Amela Fific (tolkutbildning)
Odinsgatan 17
411 03 Göteborg 

Märk kuvertet ”Tolkutbildning Preparand”

Ansokan-Blankett-Preparandkurser-2017.pdf


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 14 mars 2017.