Gå till innehåll

Starta egen cirkel

Att delta i eller starta en studiecirkel är ett perfekt sätt för att lära sig nytt eller fördjupa sina kunskaper i ett ämne tillsammans med andra intresserade.

I studiecirkeln utgår man från deltagarnas önskemål, erfarenheter och förmågor. Alla som deltar har ett gemensamt mål och ansvaret för att nå målet.

En cirkelledare håller ihop diskussionerna, ser till att alla är aktiva och ansvarar för praktiska frågor. I studiecirkeln kan man studera teoretiska ämnen som t ex politik, språk eller historia såväl som praktiska ämnen som konst, musik och dans. Dock är idrott, lek och spel inte godkända ämnen.

Några av kännetecknen för en studiecirkel är den lilla gruppen, det aktiva kunskapssökandet och samtalet som bygger på deltagarnas egna erfarenheter.

ABF kan ge ekonomisk ersättning, s k kostnadsersättning, till inköp av böcker, annat material eller andra kostnader i samband med studiecirkeln. Ni kan även få hjälp med lokaler eller annat ni behöver i samband med cirkeln. ABF erbjuder även ledarutbildning för cirkelledare.

För föreningar, klicka på Föreningar i menyn till vänster.

För studiecirklar i MUSIK, gå in på http://abf.se/smgbg

För studiecirklar i FILM, MEDIA samt TEATER http://www.abfmedialab.se/

För övriga studiecirklar, kontakta oss på cirkel.095@abf.se eller fyll i formuläret och skicka det till cirkel.095@abf.se


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 november 2017.

Starta egen cirkel

Ladda ner en broschyr om hur du gör för att starta en egen cirkel!