Gå till innehåll

Facklig-politiska enheten

Utgångsläget för vår verksamhet är ABFs folkbildningsidé innefattande:

En samhällssyn... innebärande att i ett demokratiskt samhälle är framtiden påverkbar

En människosyn... grundad på alla människors lika värde

En kunskapssyn... där människor har omfattande medvetenhet och insikter för att delta i förändringsarbetet av samhället

Kunskaper är en viktig förutsättning i en demokrati och facklig-politiska enhetens uppgift är att vara ett verktyg i människors och organisationers kamp för att vinna demokrati.
Vi arbetar med studier för medlemmar och förtroendevalda i målgruppen fackliga och politiska medlemsorganisationer. I samverkan med organisationer genomför enheten fackliga och politiska medlemsutbildningar samt funktionsutbildningar för förtroendevalda och anställda. Vi genomför också pedagogisk utveckling för organisationers cirkel- och kursledare, studieorganisatörer och studieaktiva.

Vill du komma i kontakt med facklig-politiska enheten, ring eller e-posta till
Lena Andersson, telefon 031-774 31 56, e-post lena.andersson@abf.se För information om cirklar och kurser klicka på länken www.fackligutbildning.se


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 april 2016.