Gå till innehåll

Allmänna villkor

Det finns några saker som är bra för dig som deltagare att känna till. Läs igenom villkoren noga så du vet vad som gäller när du anmäler dig till en kurs eller cirkel.

Villkor för anmälning och avanmälning av kurser, studiecirklar och evenemang

Om inte annat framgår gäller nedanstående regler när man behöver avanmäla sig från en kurs, studiecirkel eller evenemang, men många ABF-avdelningar har en generösare tillämpning. Du kan alltid fråga ABF på din ort vilka regler som gäller där.

  • Vid anmälan på denna webbplats har du rätt att ångra din anmälan genom att till ABF lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som detta avtal ingås. Du kommer via e-post att få en bekräftelse på denna anmälan, i och med detta ha avtalet ingåtts och 14 dagars ångerrätt gäller. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt senast inom 30 dagar från den dag som du lämnat meddelandet.
  • Förutom vad som gäller ångerrätten så är anmälan till kurs, studiecirkel eller evenemang är bindande. Vi kan komma att ta ut en administrationsavgift om du ångrar din anmälan före startdatum. Storleken på administrationsavgiften är högst 10 procent av deltagaravgiften, dock lägst 100 kronor och högst 500 kronor.
  • Om du avbryter ditt deltagande när en kurs, studiecirkel eller evenemang har startat är du skyldig att betala full avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom, flytt eller dylikt och detta ska vid behov kunna styrkas.
  • Vi kan tvingas ställa in en kurs, studiecirkel eller evenemang före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt.
  • Motsvarar kursen, studiecirkeln eller evenemanget inte vad som avtalats enligt beskrivning ska konsumenttjänstlagens bestämmelser om fel i tjänst tillämpas.
  • Villkoren gäller från din anmälan tills det att kursen, studiecirkeln eller evenemanget som anmälan avser har avslutats
  • Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Har du frågor om villkor för anmälning och avanmälning av kurser, studiecirklar och evenemang, kontakta ABF – du hittar kontaktinformationen i sidfoten längst ner till vänster på webbplatsen.

Så hanteras dina personuppgifter

ABF databehandlar dina uppgifter för att underlätta administrationen kring anmälningar och betalningar. Vi kan också komma att skicka information om kommande verksamhet vilket du har rätt att avböja.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig eller ofullständig kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då ABF – du hittar kontaktinformationen i sidfoten längst ner till vänster på denna webbplats.

De flesta studiecirklar finansieras till stor del med statsbidrag. När du anmäler dig till en studiecirkel får Statistiska Centralbyrån (SCB) och Folkbildningsrådet, i enlighet med personuppgiftslagen, ta del av dina personuppgifter som ett underlag för uppföljning, statsbidragsfördelning och forskning.

Så här informerar Folkbildningsrådet om deltagarregistrering i en skrivelse från 2008-05-15, med diarienummer 123,11:

”Den verksamhet du anmäler dig till/deltar i bedrivs med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning. SCB är på rådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med personuppgiftslagens krav på sekretess och integritetsskydd fysiskt handhar själva registret. Folkbildningsrådet använder avidentifierade uppgifter som underlag i bidragsfördelning, övergripande gruppstatistik aggregerat på riks-, kommun- eller studieförbundsnivå i återrapportering till regering och i forskningssyfte. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 november 2015.