Gå till innehåll

Samhälle, politik, fackligt

/ImageVaultFiles/id_386/cf_77/Photoexpress_kedjor_180x115.JPG

Bättre arbetsmiljö (BAM) - grundkurs

För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla i företaget ha grundläggande arbetsmiljökunskaper!

Med ökade kunskaper och samverkan i företaget ska man efter slutförd kurs kunna genomföra förebyggande insatser i arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets krav
för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen ger kunskaper om och insikter i lagar, bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt hur man medverkar till goda arbetsförhållanden och förhindrar
psykisk och fysisk ohälsa.

Syfte:
Att stimulera till en god och lönsam arbetsmiljö med kunskaper om och förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företaget och samhället.

Målgrupp: .
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Deltagarna ska efter utbildningen bl.a. kunna
• samverka i arbetsmiljöfrågor
• identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
• följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
• känna till faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön

Ekonomi
Kurskostnad 6 200 kronor. För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kurslitteratur ingår i priset. Subventionerat pris för Facket Gotlands medlemmar. Arbetsgivaren
betalar kursavgift samt lön enligt Arbetsmiljölagen kap 6, § 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen

Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare. Utbildningen uppfyller arbetsmiljölagens krav på utbildningsnivå. Studiematerialet är framtaget av
Prevent, Svenskt näringsliv, LO och PTK.

Tid: 2, 9, 16, 23 & 30 oktober 2018 kl. 08:30-16:30
Plats: Arbetarrörelsens Hus, Stenhuggarvägen 6, Visby
Anmälan: Till ABF Gotland senast 4 veckor före utbildningen (4/9) (Oftast går det bra att efteranmäla)

Pris 6200 kr

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 16 april 2018.

Fakta

Startdatum: 2 oktober 2018

Veckodagar: Tisdag(ar)

Tidpunkt: 08.30 - 16.30

Antal tillfällen: 5

Arrangör: LO-distriktet Gotland

Cirkelledare: Thomas Karlström

Plats: Arbetarrörelsens hus, Visby, Lodet - plan 1
Stenhuggarvägen 6, 62153, VISBY

Arrangemangsnummer: 41208


Visa större karta