Gå till innehåll

Vi erbjuder utbildningen BAM - Bättre arbetsmiljö

  • Tisdag, 18 juni 2013

En god arbetsmiljö är grunden till det lönsamma företaget. För att bättre kunna möta framtidens behov och krav behöver alla i företaget ha grundläggande arbetsmiljökunskaper!

Med ökade kunskaper och samverkan i företaget ska mfter slutförd kurs kunna genomföra förebyggande insatser i arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildingen ger kunskaper om och insikter i lagar, bestämmelser, säkerhet och arbetsmiljö samt hur man medverkar till goda arbetsförhållanden och förhindrar psykisk och fysisk ohälsa.

I påbyggnadsdelen får du - förutom en uppfräschning av baskunskaperna - en genomgång av ändringar iom lagstiftningen, hur man går vidare med en 6:6a, följder och konsekvenser av ett skyddsombudsstopp och EU-direktivet inom SAM. En viktig del i utbildningen är också den psykosociala arbetsmiljön där vi tar upp bl.a.. stress, mobbning, diskriminering, bra och dålligt ledarskap, alkohol och droger.

Syfte
Att stimulera till en god och lömsam arbetsmiljö med kunskaper om och förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen, företaget och samhället.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning bl.a. kunna:
-
samverka i arbetsmiljöfrågor
- identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder
- följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
- känna till faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön

Omfattning
Grund 5 heldagar
Påbyggnad 3 heldagar

Tid
Grund 3, 10, 17, 22 och 24 oktober 2013
Påbyggnad 8, 15 och 23 oktober 2013

Investering
Grund: 5 900 kr exkl moms för fackligt ansluta medarbetare
             7 225 kr exkl moms för chefer och arbetsledare

Påbyggnad: 3 900 kr exkl moms för fackligt anslutna medarbetare
                       4 500 kr exkl moms för chefer och arbetsledare

Arbetsgivaren betalar kursavfigt samt lön enligt Arbetsmiljölagen 6, §§ 4 och 5 om du är anmäld som skyddsombud på arbetsplatsen.

Övrigt
Kursen är förlagd i ABFs studielokaler på Stenhuggarvägen i Visby. För- och eftermiddagskaffe, lunch samt kurslitteratur ingår i priset.

Vi branschanpassar gärna utbildningen, hör av dig till oss för ett skräddarsytt upplägg! (exempel bygg, handel, hotell & restaurang)

Kursledaren är av Prevent godkänd och diplomerad handledare. Utbildningen uppfyller arbetsmiljölagens krav på utbildningsnivå. Studiematerialet är framtaget av Prevent, Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 juni 2013.