Gå till innehåll

Hållbar utveckling nu!

  • Fredag, 28 oktober 2011

- men vad betyder det och vad kan jag göra?

Människan eller miljön – måste vi välja?

Alla vandringar börjar med ett steg… Varje dag fattar du eller din organisation beslut som ger effekter för andra människor och på miljön. Men vad är det du kan påverka – hur och varför?

Hållbart ABF Gotland är en satsning som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Samtidigt är det en satsning på att ABF som organisation ska bli ännu bättre på att själva leva som vi lär. Hållbar utveckling innebär i stora drag att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste uppnås balanserat så att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Om ett av benen i illustrationen av pallen här nedan nöts ner eller kortas av går balansen förlorad.

Pall

Så vad handlar det om?
Miljömässigt och socialt ansvarstagande behöver med rätt kunskap och verktyg vare sig vara komplicerat eller dyrt. Det går till och med både att spara och att tjäna pengar på att göra smartare och mer hållbara val. Att det dessutom även känns bättre att bidra till något bra är en motivation i sig och kan bidra till en mer framgångsrik organisation. Men hur kan man göra det på ett bra sätt?

Genom Hållbart ABF kan du och din organisation få hjälp att bredda och fördjupa kunskapen inom områden som miljö, konsumtion, livsstilsfrågor, förbättrad ekonomisk lönsamhet, socialt ansvarstagande, normer och värderingar. Som exempel kan ges…
…ekologiskt fotavtryck…
…klimatkompensering…
…källsortering…
…ekologiskt eller närproducerat…
…miljö- och etiska märkningsinitiativ som KRAV, Fairtrade, Svanen, Bra Miljöval, m.fl
…ekosystemtjänster…
…energiförbrukning och energieffektivisering…
…produktion av egen el…
…livscykelanalyser…
…normkritik och värderingsfrågor…

För mer information kontakta:
Isabel Enström
Verksamhetsutvecklare – Hållbart ABF Gotland
isabel.enstrom@abf.se
0498-20 37 66
073-765 87 87

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 28 oktober 2011.