Gå till innehåll

Minister: Så ska alla unga få en riktig chans

  • Söndag, 29 november 2015

Studieförbunden en viktig aktör när regeringen nu satsar på en nationell strategi för alla unga som saknar utbildning och jobb. Pilotverksamhet och matchmaking.

För första gången någonsin tar regeringen med statsrådet Aida Hadzialic i spetsen nu ett samlat grepp och beslutar om en nationell strategi för unga som varken arbetar eller studerar. I strategin finns en rad konkreta åtgärder som alla syftar till att de unga som i dag befinner sig utanför såväl utbildningssystemet som arbetsmarknaden ska komma tillbaka till ett aktivt liv med egen försörjning. Som en viktig del tillsätts en nationell samordnare, som ska hålla samman regeringens arbete med strategin. Samordnaren ska främja erfarenhetsutbyte mellan bland annat statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringslivet, huvudmän inom skolväsendet och folkbildningen, arbetsmarknadens parter och organisationer inom det civila samhället. Tillsammans med dessa aktörer ska samordnaren främja utvecklingen av kvaliteten i insatser för att få tillbaka unga i arbete eller studier.

Unga som saknar en fullständig gymnasie­utbild­ning behöver ofta extra stöd för att kunna etablera sig i yrkeslivet. Folkhögskolorna har en speciell peda­gogik och är bra på att hjälpa studerande, som av olika anledningar inte har lyckats inom andra utbildningsformer, vidare till studier och arbete. Därför vill regeringen att studieförbunden och folkhögskolorna få resurser för att anordna pilotverksamheter som matchar utbildning med varje ung persons behov och förutsättningar tillsammans med arbetslivets efterfrågan på kompetens.

Studieförbunden och ABF kommer alltså att få en nyckelroll i det här arbetet!

Läs artikeln i Svenska Dagbladet

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 november 2015.