Gå till innehåll

Ställ om!

  • Tisdag, 11 mars 2014

Hela Sverige Ska leva i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och ABF Halland bjuder på Omställningskunskaper.
Vad är omställning?
Omställningsrörelsen (Transition movement) är ett globalt nätverk av människor som tar lokala initiativ att ställa om sig och sin omgivning för att möta de utmaningar som brist på naturresurser och klimatförändring ställer mänskligheten inför.

Rörelsen arbetar främst för att ställa om energiförbrukning och matproduktion i kommunerna för att klara en omställning från ett fossilberoende samhälle. Man arbetar även kring skuldekonomi-problematiken och alternativ ekonomi.
Omställningsrörelsens principer är att Synliggöra en positiv framtid, Verka för ökad medvetenhet, Poängtera att alla behövs, Göra det enkelt och kraftfullt, Bygga resiliens, Söka lokala lösningar, Stimulera in-och utvändig omställning.

Nu har du chansen att lära dig mer!

Seminarium fredag 28 mars kl 10.00-16.00. Kostnadsfritt, mat ingår.
Läs mer om seminariet här! Anmälan till hanna.hallen@gmail.com senast 20 mars.

Omställningskurs lördag 29 mars och söndag 30 mars. Anmälningsavgift 100:-
Anmälan till hanna.hallen@gmail.com senast 20 mars
Läs mer om kursen här!

Både seminariet och kursen hålls på Sörby Naturhälsogård i Falkenbergs kommun.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 mars 2014.