Gå till innehåll

Jobbkraft

Flera olika prognoser förutspår att Sverige är på väg mot en arbetslöshet omkring 10 procent. Tillverkningsindustrin och den offentliga verksamheten tros bli hårt drabbade. ABF Jobbkraft syftar till att hjälpa människor tillbaka in på arbetsmarknaden.

ABFs nationella projekt jobbkraft

När arbetslösheten ökar har ABF kompetensen att aktivt arbeta med insatser och verksamheter som stärker individernas kompetens och självkänsla samt ökar deras anställningsbarhet. Inom ABF finns redan goda exempel på verksamheter som syftar till att minska effekterna av jobbkrisen men dessa behöver bli fler och bilden mer heltäckande. Därför startas det nationella projektet ABF Jobbkraft.

Inom Jobbkraft vill ABF främst bli bättre på tre områden som alla syftar till att stärka individernas självkänsla och kompetens. Det handlar om arbete inriktat mot gruppen långtidsarbetslösa, om att utveckla en metod för att synliggöra och verifiera kunskaper – validering, samt om att arbeta med omställningsprocesser för att underlätta och förkorta vägen till nytt arbete.

Sammanfattning av ABF-organisationens konkreta arbetsuppgifter för att leva upp till satsningens intentioner:

  • Aktivt arbete för att skapa 100 ABF-mötesplatser för arbetslösa.
  • Arbeta med att ge de personer som har placerats i Jobb och Utvecklingsgarantins tredje fas en så aktiv och utvecklande åtgärd som möjligt.
  • Skapa en webbplats för målgruppen arbetslösa där ABF som en del av ett omställningsprogram eller en tredjefasplacering ger deltagarna olika verktyg för att på egen hand och tillsammans med andra kunna stärka sitt självförtroende.
  • Att utbilda handledare i de organisationer som tar emot personer från Arbetsförmedlingen.
  • Rusta ABF organisatioen för att kunna erbjuda kvalitativt bra cirklar i baskunskaps cirklar i svenska, engelska, matematik samt samhällskunskap.
  • Skapa en webbplats för målgruppen nyanlända invandrare där ABF ger verktyd till denna målgrupp för att för stå grunderna på den svenska arbetsmarknaden.
  • Utveckla ett valideringsverktyg som blir ABFs. Här skall vi använda oss av de erfarenheter som ”Valiante.se” har givit oss. Verktyget skall vara anpassat för validering av arbetslösas kunskaper.
  • Vidta åtgärder för att göra ABF till en landsomfattande aktör inom omställningsområdet och trygghetsfonderna.

Följ arbetet med ABFs nationella projekt Jobbkraft på bloggen


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.

Se filmen om ABF Jobb - för dig som står inför en förändring

Se filmen i en större version