Gå till innehåll

Mötesplatser

Mötesplatser – en del av det nationella projektet ABF Jobbkraft
När arbetslösheten ökar har ABF kompetensen att aktivt arbeta med insatser och verksamheter som stärker individernas kompetens och självkänsla samt ökar deras anställningsbarhet. Inom ABF finns många goda exempel på verksamheter som syftar till att minska effekterna av jobbkrisen men dessa behöver bli fler och bilden mer heltäckande. Därför arbetar ABF Jobbkraft för att möjliggöra för fler Mötesplatser.


Inom Jobbkraft vill ABF främst bli bättre på områden som syftar till att stärka individernas självkänsla och kompetens. Det handlar om arbete inriktat mot gruppen långtidsarbetslösa. En viktig del i detta arbete är målsättningen att skapa 100 Mötesplatser för och med arbetssökande.


En mötesplats måste inte vara enbart en fysisk plats utan kan även vara det ställe där människor möts på lika villkor. Där ABF erbjuder möjligheter, samtal och utveckling.
Mötesplatserna har en mycket viktig funktion att fylla. Det handlar om självkänsla, om aktiviteter, om att hitta vidare. Det handlar om att vara ett alternativ till de som försöker utnyttja det nuvarande systemet. Och det går!
Alldeles uppenbarligen handlar det också om den pedagogiska uppgiften att förklara varför det finns arbetsuppgifter som behöver utföras men att man istället hamnar på kurser som leder till fortsatt arbetslöshet. Likaså det här obegripliga som tycks innebära att somliga människor är mer värda än andra (vilket naturligtvis inte är fallet).

 

Klicka på respektive länk för att läsa utdrag ur ABF´s Exempelsamling om olika mötesplatser. 

Avesta

Lund

Norrsundet

Östersund

Skellefteå


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.