Gå till innehåll

Motverka klassamhället

Sverige är ett klassamhälle. Många traditionella klass- och könsskillnader lever kvar när det gäller inkomster, utbildningsnivå, hälsa, social trygghet, makt och inflytande i samhället och arbetslivet. Under de senaste decennierna har klyftorna återigen ökatpå flera av dessa områden.

ABF - Motverka klassamhället

Även om de grundläggande orättvisorna utgår från klass och
kön beror de också på en strukturell diskriminering beroende på var man bor, etnisk bakgrund, funktionshinder och sexuell läggning.

Stora grupper riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden
och välfärdssystemen. Växande klyftor leder också till att de mest utsatta förlorar inflytande och att de redan resursstarka får allt mera makt över demokratin och samhällsutvecklingen.
ABF ska motverka klassamhället och stärka samhörigheten
mellan grupper som har ett gemensamt intresse av ökad solidaritet och jämlikhet.

ABFs verksamhet ska ge mest till dem som får minst, söka upp och erbjuda bildning till de mest missgynnade.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.