Gå till innehåll

Studiecirkelns pedagogik

Vi på ABF har svårt att föreställa oss en bättre pedagogik än studiecirkelns. I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film.

Hand som skissar på en design

Studiecirkeln består i normalfallet av 6 - 12 personer. Det är för att alla ska få komma till tals och hinna lära sig i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Den som vill lära sig i snabb takt kan göra det i samma grupp som någon som vill gå lite lugnare fram.

Vanligt är att man träffas en gång i veckan under omkring tio veckor, men allra minst vid tre tillfällen.

Gruppen leds av en av våra kunniga och inspirerande cirkelledare som fungerar som en guide och inspiratör, och leder gruppens arbete framåt. Den kursplan som finns är inte färdigspikad utan alla i gruppen får vara med att påverka innehåll och upplägg.

Det är i samspelet mellan cirkelledaren, deltagarna och studiematerialet som ny kunskap växer fram.
Läs mer om cirkelledarens roll och hur du själv kan bli en

Sverige är i grunden en studiecirkeldemokrati. Det är genom studiecirklar som generationer har tränat sig själva i kritisk analys så att de kan nå förnuftiga beslut genom att arbeta med varandra, utan att ge upp sina ideal.

Olof Palme

Studiecirklar hos ABF

Varje år ordnar ABF tusentals studiecirklar i hundratals olika ämnen. Hoppas du hittar något du är intresserad av. I regel krävs inga förkunskaper. Vårt mål är att alla ska kunna delta på egna villkor.
Läs mer om våra cirklar och kurser här

Starta en studiecirkel

Du kan också starta en egen studiecirkel. Vi hjälper dig att komma igång, samla fler deltagare och göra en planering. Du kan också delta i en av ABFs cirkelledarutbildningar.
Läs mer om hur du startar en studiecirkel

En demokrativerkstad

Studiecirkeln är en demokratisk studie- och diskussionsform som bygger på allas aktiva deltagande. Att delta i en studiecirkel innebär därför samtidigt att man tränar sig i att lyssna på andra, tänka kritiskt och fatta gemensamma beslut. Det blir som en verkstad i praktisk demokrati.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.