Gå till innehåll

Lokal mobilisering i bostadsområdena 2007-2012

Hyresgästföreningen har initierat ett utvecklingsarbete för att skapa en hållbar förnyelseprocess i miljonprogramområdena. ABF och Hyresgästföreningen ska gemensamt arbeta för att skapa lokala studiehem i bostadsområden.

Lokal mobilisering

ABF och Hyresgästföreningen har haft samtal om att starta ett samverkansprojekt. Idén utgår från att Hyresgästföreningens nätverk bildar bas för lokal mobilisering i bostadsområdena. Idén tar fasta på det utvecklingsarbete som Hyresgästföreningen initierat för att skapa en hållbar förnyelseprocess i miljonprogramområdena.

Plattform

ABFs och Hyresgästföreningens organisation och projektresurser bildar plattform, men man kommer även att undersöka om andra rörelser vill vara med. Inriktningen är: bostaden, ideologiska, sociala och ekonomiska frågor. Arbetet ska förnya folkrörelsearbetet på lokal nivå.

Mål

Målet är att ABF och Hyresgästföreningen år 2012 tillsammans skapat 100 lokala studiehem i bostadsområden.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.

Kontaktperson