Gå till innehåll

Tema Fattigdom

  • Måndag, 14 november 2011

Tema fattigdom

Gamla Tingshuset, Östersund
Fredag 2 December
Välkommen till Konferens ”Tema Fattigdom”, en dialogkonferens där politiker och
frivilligorganisationer möts i samtal kring socialpolitik, fattigdom och utanförskap.
Vi ser det särskilt viktigt att kommunalpolitiker i berörda nämnder samt
tjänstemän medverkar, detta är en möjlighet att informera er mer om ämnet.
Under 2011 anordnas 10 regionala konferenser i Sverige, varav en i Östersund i samarbete med Tema Fattigdom och EAPN.

Vi vet att det tar lång tid att nå ut och komma tillrätta med de här frågorna.
Vi ser konferensen som ett steg mot fortsatt dialog.
 

Bakgrund till gemensamma konferenser under år 2011
Förra året var det Europeiska Året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Avsikten
med året var att uppmärksamma frågor om utanförskap i hela Europa samt att aktivera de männis-
kor som är berörda av utanförskap i den processen.
Hela den här processen ingår i den s k Öppna Samordningsmetoden, ett EU initiativ som syftar till
att ”mobilisera alla relevanta aktörer”. För svensk del betyder det att vi nu försöker få fram en me-
tod som skall utvecklas och fördjupas . Processen ska anpassas till arbete med den Svenska Natio-
nella Reformplanen, som skickas till Bryssel varje år i april. Där berättar regeringen vad de tänker
göra bl.a. åt fattigdomsfrågorna.
Ett av de centrala målen för nya EU strategin 2020 är att minska antalet människor som lever i fattigdom i Europa med 25% till år 2020.
Konferensavgift inkl lunch, kaffe och frukt 150 kr
Anmälan senast 23 nov till lars.nilsson@abf.se 063-57 00 09

EAPN Sverige, Sensus samt ABF jobbar tillsammans och på
www.temafattigdom.se kan ni läsa om oss.

Kontakt Lars Nilsson
063-570009
lars.nilsson@abf.se

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 14 november 2011.