Gå till innehåll

Brunflo framtid

  • Fredag, 7 mars 2014

Projektet/förstudien ska analysera behov av och möjligheter till genomförande av utvecklingsidéer i Brunflo samhälle utifrån gjord/kommande Idéverkstäder.

Beskrivning
Projektets/förstudiens uppkomst har uppstått ur en S-motion till Östersunds kommunfullmäktige om behovet av ”Uppsnyggning av Brunflo samhälle”. Motionen födde fler tankar om utvecklingsidéer för Brunflos framtid. Vid ett möte med inbjudna företrädare för olika föreningar, företag och andra aktörer i Brunflo, framkom ett flertal idéer som kan göra Brunflo mer attraktivt och tillgängligt.

Förstudien bygger på ett lokalt engagemang och mötesplatser för dialog, utifrån att projektets/förstudiens ambition är att bidra till att fånga upp och tillvarata Brunflobornas tankar och önskemål om hur orten bör utvecklas för att skapa en hållbar utveckling. Projektet/förstudien är ett nödvändigt första steg för att påbörja ett utvecklingsarbete mot att göra Brunflo till en attraktiv och livskraftig ort att bo och verka på.

Projektet/förstudie har som Syfte att inventera idéer att kunna arbeta vidare med.

Målet är att analysera idéerna, sortera dem och undersöka möjligheter till genomförande.

Målgrupperna är alla som bor och/eller verkar i Brunflo, med tyngdpunkt på ungdomar och unga vuxna och som vi når via föreningar, företag eller andra organisationer.

Projektet/förstudien bedrivs i ett projekt inom ABF Jämtland och samverkanspart är Leader Storsjöbygden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa utvecklar landsbygden.

Projektledare: Håkan Pettersson 070-605 01 02

brunflo_framtid_mellan

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 mars 2014.