Gå till innehåll

Konstgödning

  • Måndag, 27 oktober 2014

Projektet Konstgödning går ut på att genom ORD som i berättelser, KONST som i bilder, foton, skulpturer, TONER som i musik och TEATER som i föreställningar och performance skapa fler mötesplatser och erbjuda nya sätt att uttrycka ENERGI på.

Nu måste vi alla hjälpas åt att se till att vår landsbygd inte blir tom på människor. Vår största och starkaste resurs är vi själva, så kom med du också i ett seriöst försöka att vända utvecklingen. Vi tänkter ta hjäp av KULTUR för att förändra och stärka vår position. Om alla hjälps åt blir vi starka!

År 2015 ska det på minst ett dussin platser i länet utspela sig en föreställning, en utställning en berättelse. Sprunget ur glesbygdens verklighet och vardag! Tolkat och formulerat av länsinvånare i samarbete med professionella konstnärer! Ett år av sjudundrande uppvisningar som lockar publik från hela länet och mer vida omkring.

Målsägningen med projektet är att vara gränsöverskridande, att få med alla åldrar, genus, etniciteter, yrkesgrupper. Att ge människor en röst, ett uttrycksmedel för att berätta hur de har det, att skapa förutsättningar för nya sätt ooch platser att mötas på. Att sätta avtryck som kommer att finnas kvar och kunna fortsätta efter projektets slut.

All kan vara delaktiga genom att ansluta till ett evenemang som deltagare eller som publik. Det går också utmärkt att stödja projektet ekonomiskt. Gå in på Kosntgödninges hemsida www.konstgodning.se för mer information om hur just Du kan bidra till projektet.

Det här är ett upprop till oss alla - kom med Du också! Hjälp till att sprida det här uppropet vidare.

För att kunna genomföra detta projekt har vi sökt och fått beviljat medel från Svenska Postkodslotteriets kulturstiftelse, se deras blogg http://kulturstiftelsen.se/blog/projekt/konstgodning-kultur-en-levande-glesbygd/

Övriga bidragsgivare hittills är: Sparbanksstiftelsen, Länskulturen och Länsförsäkringar,

 Projektet avslutas med en Kulturfestival 11-12/9-15 på Storsjöteatern i Östersund, se Affisch och Program

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 september 2015.